Vilkår for utflukter

OBS!

Har du kjøpt en utflukt f.o.m. 1/4 2019, gjelder disse vilkårene »
Har du kjøpt en utflukt før 1/4 2019, gjelder vilkårene nedenfor:

  • Utflukten betales med bank- eller kredittkort i utenlandsk valuta. Avbestilling av en utflukt må skje senest 96 timer (4 døgn) før utfluktens avgang for full refusjon.

  • Ved avbestilling pga. sykdom kreves, for full refusjon, en legeerklæring og at utflukten avbestilles før den starter. Avbestillingen skal gjøres til en av våre selgere (før avreise) eller til en guide på reisemålet så snart sykdommen er kjent.

  • Ved utflukter som strekker seg over flere dager og/eller innebærer f.eks. flybilletter og hotellovernattinger er det ikke full refusjon ved sykdom med legeerklæring. I disse tilfellene anbefaler vi deg å sjekke dine forsikringer.

  • Tilbakebetaling av avbestilt utflukt gjøres til det betalings- eller kredittkortet som ble brukt ved kjøp av utflukten. Hvis du har forhåndsbestilt utflukten via hjemmesiden og avbestiller, tilbakebetales beløpet innen 10 bankdager. Kjøper du en utflukt på et av våre reisemål som deretter avbestilles (enten av deg selv eller vi innstiller utflukten) kan tilbakebetalingen drøye opptil 8 uker fra du avbestiller.

  • Ettersom samtlige av våre forhåndsbestilte utflukter betales i Euro eller US Dollar står du som reisende ansvarlig for den eventuelle valutakursavvikelsen ved avbestilling.

  • Innholdet i en viss utflukt kan på grunn av ulike omstendigheter bli endret under pågående sesong, i noen tilfeller kan utflukter også utgå helt. Vi tar forbehold om at prisen kan justeres i løpet av sesongen.

  • Endres fly eller hotell slik at bestilt utflukt ikke kan gjennomføres, refunderes utfluktens pris dersom ikke en annen likeverdig utflukt kan tilbys.

  • Minimumsantall for at en utflukt skal gjennomføres er 15 personer. Vi forbeholder oss retten til å innstille en utflukt dersom antallet ikke oppfylles senest 12 timer før utfluktens avgang.

  • Utflukter kan bli innstilt på kort varsel pga. dårlig vær, streik eller andre ytre omstendigheter som vi ikke kan råde over.

  • Vi påtar oss ikke kostnader som oppstår i forbindelse med at vi blir tvunget til å innstille en utflukt.

*>


*
Vilkår for Best Value-garanti:

Vår garanti gjelder for alle utfluktene til TUI. For å få refundert prisforskjellen må du legge ved underlag for den rimeligere utflukten senest 24 timer før utflukten starter*. Som underlag godkjenner vi dokumenter som viser alle opplysninger om utflukten, det vil si en aktuell trykt brosjyre, eller et skjermbilde av nettsiden med en aktiv nettadresse.

Utflukten kan ikke være del av en pakke og den må være identisk med TUIs utflukt når det gjelder: valuta, dagsprogram, innhold, utfluktsstopp, utfluktens varighet, bussens standard, hvilke språk og antall språk som snakkes, og hvilken service som er inkludert. Utflukten må tilbys samme uke (mandag–søndag). TUIs Best Value-garanti gjelder ikke for utflukter som arrangeres av selskap som mangler lisens, den gjelder heller ikke ved spesialtilbud.

Noen serviceprodukter/-tjenester regnes ikke som utflukter og omfattes derfor ikke av TUI Best Value-garantien: Tillegg på flyet, flybilletter, VIP-service på flyplassen, VIP Lounge, transport, varer/produkter, barneaktiviteter på TUIs hotell, leie av bil og andre kjøretøy, serviceavgifter, tillegg ved golfbestilling, tillegg ved bryllupsarrangement, oppgradering av hotell, underholdning/aktiviteter på TUIs hotell og/eller forskuddsbetaling av arrangementsbilletter.

*For utflukter kjøpt mer enn to (2) uker før datoen for ekskursjonsarrangementet, må forespørselen om refusjon sendes til oss senest en (1) uke etter bestillingsdatoen.