Bærekraftig reiseliv

Vårt engasjement for en bærekraftig verden

Å reise gir oss mulighet til å oppleve verden, møte nye mennesker og oppleve nye steder og kulturer. Samtidig som stadig flere reiser, øker også påvirkningen på det globale miljøet, landene vi reiser til og menneskene som bor der.

Vi tar spørsmål som berører miljøet og sosialt ansvar på største alvor. Dette er ikke bare viktige spørsmål globalt, men også en forutsetning for at reiselivsbransjen skal kunne fortsette å utvikle seg i positiv retning.

Vår utfordring er å maksimere de positive effektene av vår virksomhet samtidig som vi arbeider for å minske den negative miljøpåvirkningen som er forbundet med reiser og turisme.

På disse sidene kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraftighet. Du finner også informasjon og nyheter på TUI Gruppens miljøsider: http://www.tuigroup.com/en-en/sustainability/news

TUI i Norge og Sverige ble rangert høyest i kategorien Reiser i Sustainable Brand Index 2017

I Finland kom TUI på andre plass og i Danmark på tredje plass i samme kategori.

Om undersøkelsen: Sustainable Brand Index er Skandinavias største varemerkeundersøkelse med fokus på bærekraft. Bak resultatene for Skandinavia ligger 30 000 forbrukerintervjuer. Utgangspunktet er de 10 prinsippene om miljøansvar og sosialt ansvar i FNs Global Compact som deretter kompletteres med forbrukernes oppfatning av bærekraft samt deres forventninger og krav til selskapet.

Les rapporten i sin helhet her https://www.sb-index.com/about-norway/
Her kan du lese hvordan resultatet måles https://www.sb-index.com/data-collection-methodology

Våre bærekraftighetsrapporter

TUI Gruppen gir med jevne mellomrom ut ulike bærekraftighetsrapporter. Alle rapportene finner du her: http://www.tuigroup.com/en-en/sustainability/reporting-downloads