Personopplysninger

Hvilke personopplysninger som samles inn

TUI Norge AS  behandler personopplysninger som du oppgir til oss. Personopplysninger som vil bli behandlet inkluderer, men er ikke begrenset til, navn, fødselsdato, kjønn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Vi kan også behandle opplysninger som registreres i forbindelse med bestillingen, for eksempel reisemål, forespørsler om spesielle måltider eller særskilt informasjon fra deg om din helsetilstand eller annet innenfor rammene av kundeforholdet.


Personopplysninger gir du fra deg selv i forbindelse med bestillingen av turen, etablering av kontoer eller andre tjenester på nettet, via telefon eller ved å besøke en av våre butikker. Vær oppmerksom på at det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, men i noen tilfeller kan vi ikke gi deg den service og eller produktet du bestilte hvis du ikke oppgir dine personopplysninger.


Vi samler ikke inn personopplysninger fra tredjeparter. Reklame kan forekomme på eksterne nettsteder. Det kan gi oss statistikk via informasjonskapsler som ikke er personlig. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler ved å klikke her.

 

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Dine personopplsyninger vil bli behandlet for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Ytelsen kan for eksempel gå ut på å levere den reisen eller de tilleggstjenester som du har bestilt eller å gi deg de tjenester og/eller produkter som tilbys eller du har bedt om ved opprettelsen av en personlig konto. Behandling av dine personopplysninger kan også skje for at vi skal være i stand til å oppfylle forpliktelser i henhold til lover og forskrifter, for eksempel med tanke på sikkerhet. Behandlingen kan også omfatte informasjon om kontakten mellom deg og TUI, for eksempel nedskriving av spørsmål og klager.


Ved å gi oss informasjon om din helsetilstand, samtykker du i at vi behandler disse personopplysningene for å gjennomføre turen eller gi deg andre tjenester og/eller produkter som du har bestilt. I tillegg til de ovennevnte formål, samtykker du i at dine personlige opplysninger kan bli brukt til formålene under, samt danne grunnlag for  markeds- og kundeanalyser, risikostyring og statistikk og for å gi deg et bedre reisetilbud og service. Med mindre du reserverer deg mot direkte markedsføring kan vi også  bruke dine personopplsyninger til å gi deg ulike tilbud om våre tjenester og/eller produkter. Du kan når som helst reservere deg mot å motta slike markedsføringtilbud.


Vi bruker opplysningene du oppgir i vårt reservasjonssystem til å identifisere deg hvis du av en eller annen grunn skulle avbryte kjøpet. Opplysningene lagres midlertidig slik at du enkelt skal kunne gjenoppta bestillingsprosessen.


Vi lagrer kun informasjon om kjønn og fødselsdato når du registrerer deg som kunde på tui.no. Personnummer er ikke obligatorisk. Dersom du likevel fyller inn dette, bruker vi opplysingen som en kobling mellom våre registre. Dette gjør vi for å unngå dobbeltregistrering av dine opplysninger. Kunnskap om kjønn og alder på våre kunder hjelper oss kontinuerlig å forbedre våre reiser basert på det statistiske underlaget som opprettes.


For å kunne forbedre vår service til deg og andre kunder, legger vi noen ganger ut spørreskjema på fritidsresor.se. I disse, kan du tidvis bli bedt om å fylle i personopplysninger eller og/eller demografiske data. Det er alltid helt frivillig å svare på disse spørsmålene.

 

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet over. Gjennom din bestilling av reisen, godtar du at TUI oppbevarer dine personopplysninger i tre år. Dersom du bestiller en ny reise innen tre år etter hjemkomsten, vil personopplysningene bli lagret i ytterligere tre år.


Ved reklamasjonr kan enkelte opplysninger komme til å bli lagret i inntil syv år for å oppfylle kravene som følger av bokføringslovgivning og TUIs ansvarsforsikring.


For å kunne holde din personopplysninger oppdatert og korrekt, kan vi komme til å supplere og oppdatere din personopplysninger gjennom å innhente data fra kommersielle og offentlige registre. Vi vil i slike tilfeller varsle deg når vi samler inn slik informasjon med mindre det krever en uforholdsmessig stor arbeidsinnsats.

 

Hvem som kan komme til å behandle personopplysningene

Dine personopplysninger vil bli behandlet av TUI og eventuelt av andre selskaper i TUI Travel PLC-konsernet.


Dine personopplysninger kan også bli behandlet av TUI-konsernets samarbeidspartnere i reiselivsbransjen, for eksempel flyselskaper, hoteller, lokale samarbeidspartnere på reisemålet samt TUI-konsernets leverandører av administrative tjenester og systemtjenester. Avhengig av hvor reisedestinasjonen befinner seg, kan personopplysningene komme til å bli behandlet utenfor EU- og EØS-området (EØS). Ved å krysse av under for at du samtykker godtar du at vi behandler personopplysninger utenfor EU og EØS for å gi deg de tjenestene og/eller produktene du har bestilt fra oss.

 

Personvernombud

TUI Norge har et personvernombud, Bjørn Holmén, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Adresse

 

TUI Norge AS
Professor Kohts vei 108,
1368 Stabekk 

 

Mail

Telefon

info@tui.no

+47 67 11 51 00

 

Dersom vi behandler slike opplysninger skal vi også gi deg skriftlig informasjon om hvilke personopplysninger som behandles om deg, hvor disse opplysningene er hentet fra, formålet med behandlingen og hvilke mottakere eller kategorier av mottakere som har mottatt opplysningene.


Vi er også pålagt å, på din forespørsel, rette, blokkere eller slette  personopplysninger som ikke er behandlet i samsvar med personopplysningsloven. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger.