Anmodning om innsikt i personopplysningene

Her kan du som jobbsøker i en tidligere ansettelsesprosess, eller som tidligere ansatt hos TUI Norge AS eller TUIfly Nordic AB, be om en utskrift av de personopplysningene vi har behandlet/behandler som dreier seg om deg.

For å bekrefte identiteten din ber vi deg om å legge ved et bevis på din registrerte postadresse. Vi gjør dette for å sikre at det er deg som ber om dette, og for at det sendes til korrekt adresse.

Last ned dokumentet her

For arbeidssøkende eller tidligere ansatt hos TUI, send til:
TUI Sverige AB
Att: Compensation & Benefits
Söder Mälarstrand 27
118 25 Stockholm

For arbeidssøkende eller tidligere ansatt hos TUI Fly Nordic, send til:
TUI Sverige AB
Att: Crew Service Center
Söder Mälarstrand 27
118 25 Stockholm