TUI Care Foundation

TUI Care Foundation har eksistert siden 2011 og er TUI-gruppens stiftelse for prosjekter som støtter utviklingen av en mer bærekraftig turisme. Stiftelsen finansieres av kundedonasjoner fra alle land der TUI har virksomhet. Du kan lese mer om TUI Care Foundation her: https://www.tuicarefoundation.com/en/projects

TUI-gruppens mål:

Våre mål:

  • Fra og med 2020 skal vi årlig investere 10 millioner euro i positiv turisme. Vi har opprettet TUI Care Foundation for å støtte dette arbeidet
  • Vi skal samarbeide med aktører innen flyindustrien for å bidra til utviklingen av biodrivstoff
  • Vi skal bidra til økt forståelse for bærekraftige spørsmål i bransjen ved å støtte utdannelse
  • Vi skal innføre et nytt system for å samle inn penger gjennom donasjoner til TUI Care Foundation fra våre kunder