2018-01-11

Så høyt er saltinnholdet i Middelhavet

Hvor salt er egentlig Middelhavet? Det korte svaret på spørsmålet er at saltinnholdet er 3,8 % i snitt, noe som gjør det til ett av verdens salteste åpne hav. Et litt lenger svar er at det varierer avhengig av hvor og på hvilket dyp du måler. Saltinnholdet i østre Middelhavet er betydelig høyere enn i vestre, og felles for alle hav er at vannet som regel er saltere på store dyp enn ved på overflaten. Er du nysgjerrig på hva som gjør Middelhavet så salt? Vi dykker litt dypere.

Alle verdenshavene består av saltvann med i snitt 3,47 % saltinnhold. Det finnes også noen innsjøer som har saltvann, og der kan innholdet ofte være mye høyere. Et eksempel er Dødehavet, som består av hele 33,7 % salt. Vannet i Østersjøen har bare ca. 0,5–0,8 % salt og kalles derfor isteden for brakkvann.

Fordampning og mangel på nytt vann

Men tilbake til Middelhavet – hva er det som gjør det så salt? Forklaringen ligger i varmen som har gjort det til et så populært reisemål, kombinert med en mangel på tilgang på ferskvann. Når vannet fordamper som vanndamp så blir saltet liggende igjen. Og en større mengde vann fordampes i det varme Middelhavsklimaet, sammenlignet med den mengden ferskvann som kommer inn fra elver og nedbør.

Forskjellen mellom fordampning og tilgang er estimert til 2500 kubikkilometer per år. Det er kanskje ikke så lett å forestille seg hvor mye vann det egentlig er. Som en sammenligning, kan man si at Mjøsa, Norges største innsjø, har et volum på ca. 368 kubikkilometer. Det betyr at Middelhavet mister like mye vann Mjøsa x 7 per år. Havflaten synker ikke som et resultat av dette, men forskjellen veies opp med en tilstrømming av saltvann fra Atlanterhavet gjennom Gibraltarstredet. Det er derfor Middelhavets vann er så salt.

Du har kanskje lagt merke til det selv, at når du bader i Middelhavet så smaker og føles det mer salt enn andre hav. Selv om forskjellen fra ca. 3,5 til 3,8 % ikke høres så stor ut, så påvirker den opplevelsen ganske mye. Den er også en av anledningene til at vannet er så klart og har sin karakteristiske dypblå farge.

General-tui
Azurblått, fargen vi drømmer om hele vinteren.

Verdens fem salteste innsjøer

Her er Wikipedias liste over verdens fem salteste vannmasser. Litt overraskende er faktisk to av dem i Antarktis. Ettersom saltinnholdet i innsjøene på listen kan variere, så tar vi forbehold om at plasseringene kan endres over tid.
  1. 44 % - Don Juan Pond, saltsjø i Antarktis. Her er det målt en vanntemperatur på -30 °C, uten at vannet har fryst.

  2. 40 % - Lake Retba, saltsjø i Senegal. Kalles også den rosa innsjøen pga. algeblomstringer som gir den sin karakteristiske farge.

  3. 35 % - Vandasjøen, saltsjø i Antarktis. Har et isdekke på ca. 3,5-4 m året rundt

  4. 35 % - Kara-Bogaz-Gol, lagunen i Turkmenistan. Bare en smal stripe av steinblokker skiller bukten fra Det kaspiske hav.

  5. 34,8 % - Assalsjøen, saltsjø i Djibouti. Ligger 155 meter under havnivå, noe som gjør den til Afrikas lavest beliggende sted.