Inn- og utsjekking på hotellet

Ved ankomst om formiddagen eller tidig om ettermiddagen er det ikke alltid at rommene/leilighetene er klargjort.

Rommene/leilighetene kan normalt ikke disponeres før kl. 15.00, men dette varierer fra hotell til hotell. På noen reisemål får man rommet/leiligheten først kl. 17.00.

Noen hotell med høyere standard krever ofte et depositum ved innsjekking.

Ifølge internasjonale bestemmelser skal rom/leiligheter forlates senest kl. 12.00 ved avreise (i noen tilfeller kl. 10.00). Dette gjelder også selv om hjemreisen er sent om kvelden/natten eller morgenen etter.

Ikke alle hotell har tilgang til låst bagasjerom i forbindelse med utsjekking ved sen avreise, men ofte har hotellet ett eller flere rom som kan disponeres felles av hjemreisende for skifting av klær, hvile og dusj.

Ønsker du å ha rommet ditt lenger kan du kontakte resepsjonen. Ved ledig kapasitet kan de tilby dette mot en ekstra kostnad. I slike tilfeller betaler du direkte til resepsjonen. Hotellet gjør det de kan for at du skal få beholde rommet du har, men hvis det ikke går må du bytte rom den siste dagen.

På enkelte hoteller er det mulig allerede hjemmefra å bestille og betale for å beholde rommet lenger. I de fleste tilfeller behøver du å bytte rom til en annen roms-/leilighestype. Vanligvis får du beholde rommet til kl. 18:00, om ikke annet oppgis under Viktig informasjon på hotellsiden.

Pass som blir oppbevart i resepsjonen må hentes kvelden før dersom du forlater hotellet om natten eller om morgenen. Du er selv ansvarlig for å få med deg passet ved avreise.

OBS! Mange hotell har egne regler, bla. er det ofte forbudt å medbringe egne mat- og drikkevarer, som er kjøpt utenfor hotellområdet. Hotellets regler skal følges.