Medisiner og legemidler på reisen

Å ta med seg legemidler på utenlandsreisen krever litt planlegging for å unngå problemer i tollen, sikkerhetskontrollen og på reisemålet. Her er noen ting du bør tenke på.

Alltid original emballasje

Hvis legemiddelet ditt ligger i sin originale emballasje er det lettere for tollen og andre myndigheter å identifisere hva det er . I tillegg kan det være nyttig hvis du må til legen i løpet av ferien.

Legeerklæring på engelsk

For å bekrefte at du trenger medisinen, og at den er utskrevet til deg, kan det i noen tilfeller være nok med originalemballasjen hvis den har en etikett fra apoteket med navnet ditt på.
Det sikreste er likevel å ta med resepten og en legeerklæring på engelsk som bekrefter hvorfor du trenger medisinen.

Forskjellige regler i ulike land

Restriksjonene for innførsel av legemiddel varierer mellom ulike land, også innen EU. Blant annet kan det finnes mengdebegrensninger eller krav om legeerklæring. Derfor bør du kontakte det aktuelle landets ambassade i Norge. Begynn med å besøke nettsiden og se om du finner svaret der, hvis ikke så ring dem.

Schengenerklæring for narkotikabasert medisin

For innførsel av narkotikabaserte legemidler (blant annet noen sovetabletter og sterke smertestillende) til land innen Schengenområdet kreves en spesiell erklæring. Du kan få den skrevet ut på apoteket, og den er da gyldig i en måned. Som Schengenområde defineres alle EU-land samt Island, Norge, Liechtenstein og Sveits.