Bærekraftsertifiseringer

På denne siden finner du informasjon om sertifiseringer av hotell med fokus på Travelife.

Bærekraftklausul i hotellkontrakter

TUI arbeider aktivt med å få TUI-hotell og tredjepartshotell, de som er leverandører til TUI, til å redusere sin negative miljøpåvirkning, beskytte de ansattes rettigheter og samtidig bidra økonomisk til lokalsamfunnet. I disse kontraktene stiller vi krav til at hotellet skal være bærekraftig i henhold til Travelife eller et annet system for bærekraftig sertifisering av hoteller som er anerkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Vi stiller også andre krav som blant annet omhandler etisk forretningspraksis, arbeidsrett, beskyttelse av barn, menneskerettigheter og frihet til å organisere seg.

Adferdskodeks

Alle TUIs leverandører må følge våre etiske retningslinjer som er basert på prinsippene i FNs Global Compact. Adferdskodeksen er en etisk kontrakt mellom leverandøren og TUI, og beskriver grunnleggende verdier rundt ærlighet, respekt for loven, etikk og forretningsmetoder samt samfunnsansvar.

TUI har også en intern adferdskodeks, som er å betrakte som veiledende prinsipper for alle ansatte, både administrerende direktør, sjefer og alle ansatte i konsernet. Det gjelder også for styret i TUI.

Du kan lese mer om vår adferdskodeks for leverandører her: http://www.tuigroup.com/en-en/about-us/compliance

Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) er en uavhengig og nøytral medlemsorganisasjon som består av FN-organer, foreninger, offentlig sektor, ledende reiseselskaper, hoteller, reisearrangører, enkeltpersoner og lokalsamfunn. Målet er å skape praksis og global sammenheng i bærekraftig turisme. GSTC er ansvarlig for GSTC-kriteriene for hoteller og turoperatører.

Formålet med GSTC-kriteriet er å gi et globalt grunnnivå for bærekraft i reiselivsbransjen. Kriteriene brukes til utdanning og økt bevissthet, policyutvikling for næringsliv, myndigheter og andre organisasjoner, for oppfølging og evaluering, og som grunnlag for sertifisering. Dette betyr at uavhengige sertifiseringer som lever opp til GSTCs kriterier, er oppført som sertifiseringer anerkjent av GSTC. Det er knapt 30 GSTC-anerkjente sertifiseringer, blant annet. a. Travelife og Earthcheck. Her finner du hele listen.

GSTC-kriteriene er utviklet gjennom globale tiltak for å skape et felles grunnlag for bærekraft i turisme. De dekker fire områder:

 1. Bærekraftig forvaltning
 2. Sosioøkonomisk innvirkning
 3. Kulturelle konsekvenser
 4. Miljøpåvirkning (inkludert ressursforbruk, redusert forurensning og bevaring av biologisk mangfold og landskap)

Her finner du en komplett liste over GSTCs kriterier.

Travelife-sertifisering

Travelife er en internasjonalt anerkjent bærekraftsstandard for hoteller som er utviklet med støtte fra EU. Travelife har rundt 1500 medlemmer i over 50 land som bruker Travelifes verktøy og ressurser for å forbedre sitt bærekraftarbeid.

Utviklingen av Travelife-standarden begynte i 2004 som et resultat av en økende global forståelse for at næringslivet må ta en mer proaktiv rolle og ta ansvar for miljøvern og motvirke negativ klimapåvirkning. Representanter fra næringslivet og miljøeksperter utformet kriteriene som logistikkleverandører må oppnå for å kunne bruke Travelife-merket. Formålet var å gjøre det lettere for både turoperatører og deres kunder å identifisere hvilke anlegg som drives på en ansvarlig måte. I arbeidet med Travelifesertifiseringer, ble det klart at turisme også har en betydelig påvirkning på sosiale forhold på destinasjonene. Travelife ble derfor utvidet til å også inkludere sosiale forhold som menneskerettigheter, arbeidsrett og samfunnsengasjement. I 2009 ble Travelife et heleid datterselskap av UK Industry Association, Association of British Travel Agents (ABTA).

Travelife-standarden er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). For mer informasjon om GSTC, se ovenfor. Travelife oppdateres kontinuerlig og inkluderer alle endringer i kriteriene for bærekraftsstandarder i turisme utviklet av GSTC.

For å bli sertifisert i henhold til Travelife, må et hotell først bli medlem av Travelife og bevise at det lever opp til Travelifes kriterier. Hotellet gjennomgår en revisjon for å bekrefte at den oppfyller kriteriene. Forutsatt at hotellet lever opp til kriteriene, mottar det et Travelife Gold-diplom, en plakett og retten til å bruke Travelife sertifiseringsmerke i sin kommunikasjon. Sertifiseringen er gyldig i to år.

Travelife-kriteriene inkluderer følgende områder:

 • Etablert administrasjonssystem for bærekraftig drift: lover og forskrifter, retningslinjer, intern og ekstern rapportering
 • Minimere miljøpåvirkning: håndtering av energi og vannforbruk, avfall og kjemikalier
 • Bevaring av biologisk mangfold, dyrevelferd
 • Arbeidsrett og menneskerettigheter, barnevern, ikke-diskriminering, tillate fagforeninger
 • Forpliktelse til og støtte til lokalsamfunnet: konsultasjon ved planlegging av nye prosjekter og aktiviteter, barnevern, ikke-diskriminering
 • Leverandører: Støtte til lokal virksomhet og lokalt produserte varer og tjenester
 • Gjester: kommunisere bærekraftige prosjekter med gjester og oppmuntre til deltakelse

På linkene nedenfor finner du komplette lister over Travelifes kriterier:
Travelifes Gold Award sjekkliste for store hoteller/konsern (over 160 gjester per natt). Sjekklisten for denne typen hotell inkluderer 163 kriterier.

Travelifes Gold Award sjekkliste for små og mellomstore hoteller (mindre enn 160 gjester per natt). Sjekklisten for denne typen hotell inkluderer 150 kriterier.

Hoteller med Travelife Gold-sertifisering kan bruke denne logoen.

Gold Travelife

Travelife - Sustainability in tourism

EarthCheck

Bærekraftspesialisten EarthCheck er en ledende vitenskapelig gruppe for benchmarking, sertifisering og rådgivning innen reise- og turistbransjen. Siden 1987 har de hjulpet bedrifter, lokalsamfunn og myndigheter rundt om i verden med å planlegge, utforme, bygge og vedlikeholde sunne, trygge, fremgangsrike og rene steder for reisende og lokalbefolkningen for besøk, overnatting, arbeid og fritid.

EarthChecks sertifiseringsteam fokuserer på benchmarking og sertifisering av reisemål og virksomheter i mer enn 30 sektorer (bolig, spa, videresalg, vinprodusenter, etc.), samt veiledning om design og bygging av bærekraftige bygninger.

EarthCheck-programmene er basert på prinsippene i Agenda 21 fra 1992, da 182 statsoverhoder anerkjente prinsippene for bærekraftig utvikling på FNs konferanse om bærekraftig utvikling i Rio. EarthCheck Certified, EarthCheck Evaluate og EarthCheck-Sustainable Destinations er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC) og dens programvare for benchmarking er godkjent av CDP og den tyske regjeringen.

EarthChecks CO2-rapportering følger IPCCs Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas Protocol, Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI) og standardene i ISO14064 for redegjøring av klimagasser.

EarthCheck-standardene er også i samsvar med ISO14001, ISO50001, ISO26000, ISO9001, Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines, og FNs globale bærekraftmål (SDGs).

EarthCheck-sertifisering er basert på 10 hovedtemaer for å forbedre en organisasjons miljømessige og sosiale standard. Disse inkluderer klimagasser, energieffektivitet, styring, kontroll av ferskvannsressurser, bevaring av økosystemer, sosial og kulturell forvaltning, arealbruk og planlegging, luftkvalitet, avløpssystemer, avfallssystemer og miljøfarlige stoffer.

Mer informasjon om revisjon og kriterier finner du her

earth-check-356x200

Green Key

Dette miljømerket betyr at hotellet lever opptil kriteriene som er satt av Foundation For Environmental Education (FEE), en organisasjon med medlemmer fra 85 land. FEE er en internasjonal veldedighetsorganisasjon og deres nasjonale medlemsorganisasjoner er frittstående organisasjoner. FEEs aktiviteter finansieres gjennom medlemsavgifter, programavgifter og prosjekter. Organisasjonen opprettholder transparente programkrav og uavhengig kontroll for sertifisering.
Green Key har sin opprinnelse fra Danmark i 1994 og har blitt en av de hurtigst voksende og geografisk utbredte bærekraftsmerkene for turistfasiliteter, og har blitt adoptert i land som Europa, Afrika, Midtøsten, Asia, Australia, Latin-Amerika og Karibien. I over 40 land er nasjonale Green Key-operatører ansvarlige for programmet, noe som betyr at de har kunnskap om og kan gi råd om nasjonal lovgivning og praksis.
Programmet erkjennes av the World Tourism Organization (UNWTO) og UN Environment Programme (UNEP), og Green Key-kriteriene er erkjent av the Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

3200 hotell og andre turistfasisliteter i 65 land rundt omkring i verden har Green Key-sertifisering (februar 2020). Green Key-sertifisering baseres på strenge kriterier som inkluderer miljøstyring (vann, energi, avfall, rengjøring osv.), samfunnsansvar, samt bærekraftsopplæring (for ansatte, gjester, leverandører m.m.)
Green Key-sertifisering oppnåes årlig etter streng revisjonsprosess og tredjepartsverifisering.

Les mer om Green Key her

Noen eksempler på sertifiseringskriterier:

 • Anlegget måler sine utslipp ved hjelp av et etablert verktøy for CO2-måling
 • Anlegget må informere og involvere gjestene sine i bærekraftarbeid og oppmuntre gjestene til å delta i bærekraftstiltak.
 • Anlegget må skille avfall i samsvar med nasjonal lovgivning og minimum tre kategorier.
 • Mins 75 prosent av glødelanpene skal være energieffektive.
 • Andelen organisk, miljømerket, merket og/eller lokalprodusert mat/drikke må øke hvert år.
  Se en komplett liste over Green Key-kriteriene her

Green Key

Linker til mer informasjon om andre sertifiseringssystemer: