Sertifiseringer

På denne siden finner du informasjon om sertifiseringer av hotell med fokus på Travelife.

Bærekraftklausul i hotellkontrakter

TUI arbeider aktivt med å få TUI-hotell og tredjepartshotell som er leverandører til TUI til å redusere sin negative miljøpåvirkning, beskytte de ansattes rettigheter og samtidig bidra økonomisk til lokalsamfunnet. I disse kontraktene stiller vi krav til at hotellet skal være bærekraftig i henhold til Travelife eller et annet system for bærekraftig sertifisering av hoteller som er anerkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Vi stiller også andre krav som blant annet omhandler etisk forretningspraksis, arbeidsrett, beskyttelse av barn, menneskerettigheter og frihet til å organisere seg.

Adferdskodeks

Alle TUIs leverandører må følge våre etiske retningslinjer som er basert på prinsippene i FNs Global Compact. Adferdskodeksen er en etisk kontrakt mellom leverandøren og TUI, og beskriver grunnleggende verdier rundt ærlighet, respekt for loven, etikk og forretningsmetoder samt samfunnsansvar.

TUI har også en intern adferdskodeks, som er å betrakte som veiledende prinsipper for alle ansatte, både administrerende direktør, sjefer og alle ansatte i konsernet. Det gjelder også for styret i TUI.

Du kan lese mer om vår adferdskodeks for leverandører her: http://www.tuigroup.com/en-en/about-us/compliance

Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

GSTC er en organisasjon med blant annet representanter fra FN som gir ut en standard med kriterier som hotellene må oppfylle. GSTC er en koalisjon av partnere i FN og fører sammen selskaper, frivillige organisasjoner, den akademiske verden, enkeltpersoner og samfunn med sikte på å fremme bedre forståelse av en mer bærekraftig turisme.

Her finner du de ulike sertifiseringene som er godkjent av GSTC: http://www.gstcouncil.org/en/gstc-criteria-hotels-tour-operators-destinations/gstc-recognized-standards/gstc-recognized-standards-for-hotels.html

Travelife

Travelife er utviklet av reiselivsbransjen med støtte fra EU og brukes av de fleste store europeiske turoperatørene. Systemet utvikles kontinuerlig og krever at hotellene oppfyller en rekke kriterier for miljøvennlig og sosial bærekraft. Spesialutdannede revisorer besøker hotellene og kan nekte hotellet sertifisering hvis de ikke oppfyller kriteriene.

Standarden omfatter seks områder:

  1. Styringssystem som omfatter krav til regler, ressurser, kommunikasjon og at man overholder alle miljølovene
  2. Miljøkriterier med krav til måling og reduksjon av energi, vann og avfall, og riktig behandling av farlig avfall
  3. Beskyttelse av arbeidsforhold og menneskerettigheter
  4. Støtte til lokalsamfunnet og beskyttelse av barn
  5. Krav til leverandører
  6. Kommunikasjon og involvering av gjester

Ler mer om Travelife her: http://www.travelife.org/Hotels/What_is_TL.asp?p=2

Kritikk av Travelife

Det har vært kritikk mot Travelife av organisasjoner som arbeider med arbeidskraftspørsmål. Grunnlaget for kritikken er mangelen på krav om levelønn og mulighet til å bli med i fagforeninger, samt et ønske om at besøkende på hotellene skal kompletteres med anonyme intervjuer av arbeidere.

På grunn av mengden (1000+) nordiske hotellkontrakter der vi ofte kun har kontraktert en liten del av hotellsengene har vi begrenset innflytelse og vi bruker derfor sertifiseringssystemer som Travelife for å være i stand til å sikre at hotellene har aktivt miljøarbeid og respekterer internasjonale konvensjoner om arbeidsforhold, barn og menneskerettigheter.

Travelife jobber kontinuerlig med å utvikle og oppdatere kriteriene i forbindelse med at de får informasjon om problemområder på ulike destinasjoner. Men det betyr at vi aldri 100 % kan garantere at det ikke er noen som bryter reglene.

Linker til mer informasjon om andre sertifiseringssystemer:

Linkene er oppdatert 2017-03-15