Gruppereisevilkår

Kontrakt

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Kontrakten er bindene for begge parter når arrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen og bestilleren innenfor avtalt tid har betalt depositum. Avtalte priser mellom partene er å betrakte som særskilte og kan ikke kombineres med andre rabatter.

For gruppereiser gjelder de avbestillingsvilkår som vises til under. For øvrig gjelder TUIs reisevilkår

Kontaktperson

Skriftlig bekreftelse sendes kun til kontaktpersonen i gruppen. Bestiller har ansvar for å informere de øvrige i gruppen om reisens detaljer, gjeldende gruppebestemmelser, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Deltagerliste

Grupper med felles faktura
Senest to måneder før avreise skal kontaktpersonen for reisen sende TUI en navneliste med romfordeling. Navn må være i samsvar med hva som står i passet. Kontaktpersonen er ansvarlig for at navn er stavet korrekt i henhold til passet. Feilstavet og ufullstendig navn medfører endringsgebyr, se under punktet «navnendringer». Navnelisten må også inneholde mobilnummer og fødselsdato til alle deltakerne. I tillegg må det opplyses om det er ønskelig å tegne forsikringer, og andre tillegg som innsjekket bagasje, flymat, busstransport på reisemålet og pensjon på hotellet. Reisende som ikke har ordinært pass plikter å sette seg inn i gjeldene regler for innreise, visumplikt etc. til det aktuelle landet. Noen hotell kan be om navneliste tidligere enn to måneder før avreise. Vi vil i så fall be om navn- og romfordelingsliste tidligere enn avtalen sier. TUI står ikke ansvarlig for seter som blir kansellert grunnet for sent innrapporterte navn.

For å forhindre uvedkommende tilgang til personlige data, må deltakerlisten være passordbeskyttet. Passordene må ikke oppgis eller inkluderes i e-postmeldingen der deltakerlisten sendes / vedlegges.

Grupper med individuell fakturering
Kontaktpersonen skal senest 14 arbeidsdager etter bestilling sende inn deltaker- og adresseliste til arrangøren. Kontaktpersonen er ansvarlig for at navn er stavet korrekt i henhold til passet. Feilstavet og ufullstendig navn medfører endringsgebyr, se under punktet «navnendringer». En reisebekreftelse og betalingsinformasjon vil deretter bli sendt til respektive deltakere. Navnelisten skal inneholde alle reisendes fullstendige navn og fødselsdato, mobilnummer og romfordelingsliste. I tillegg må det opplyses om en e-post adresse, gate- og postadresse til en person per rom. Det må også opplyses om det er ønskelig å tegne forsikringer, og andre tillegg som innsjekket bagasje, flymat, busstransport på reisemålet og pensjon på hotellet. Reisende som ikke har ordinært pass plikter å sette seg inn i gjeldene regler for innreise, visumplikt etc. til det aktuelle landet. TUI står ikke ansvarlig for seter som blir kansellert grunnet for sent innrapporterte navn.

For å forhindre uvedkommende tilgang til personlige data, må deltakerlisten være passordbeskyttet. Passordene må ikke oppgis eller inkluderes i e-postmeldingen der deltakerlisten sendes / vedlegges.

Betalingsvilkår

Grupper med felles faktura faktureres samlet til bestiller av gruppen eller direkte til reisebyrået. Vedkommende denne stilles til er ansvarlig for at betalingsfristene overholdes.

Depositum skal betales på den måten som avtales og innen den frist som er satt. TUIs depositum er kr 2000,- per person for reiser innen Europa. For reiser utenfor Europa er depositumsbeløpet kr 4000,- per person.

Restbeløpet forfaller 40 dager før avreise.
Ved bestilling mindre enn 40 dager før avreise skal innbetalingen gjøres innen 48 timer.

Kostnaden for ekstra arrangement, utover det som betales før avreise, faktureres til bestiller av gruppen eller direkte til reisebyrået. Gruppeansvarlig har etter hjemkomst ansvar for at påløpte kostnader, etter avreise, betales senest 10 dager etter fakturadato.

Avbestilling

En avbestilling skal alltid gjøres skriftlig av kontaktpersonen og sendes til gruppereiser@tui.no Fullstendig navn og bestillingsnummer på den som skal avbestilles må oppgis. Dersom avbestilling av en deltaker medfører økt kostnad for øvrige deltakere, f. eks enkeltromstillegg, må dette betales utover ordinær avbestillingskostnad.

Kostnader ved enkeltvis avbestilling:

  • Mindre enn 62 dager før avreise påløper ett administrasjonsgebyr på kr 500,-
  • Mellom 42 og 15 dager før avreiser beholder arrangøren det innbetalte depositum, pluss avbestillingsbeskyttelse.
  • Ved avbestilling mindre enn 15 dager før avreise beholder TUI hele reisens pris, minus offentlige avgifter.

Kostnader ved gruppeavbestilling, 50 % eller flere av gruppen:

  • Ved inngåelse av avtale og frem til 31 dager før avreise beholder arrangøren innbetalt depositum.
  • Mellom 30-16 dager før avreise, 50 % av reisens fulle pris.
  • Mellom 15 og 0 dager før avreise beholder arrangøren hele reisens fulle pris, minus offentlige avgifter.

Avbestillingsbeskyttelse

TUIs endrings- og avbestillingsbeskyttelse koster kr 199 per person for reiser med grunnpris inntil kr 3999, kr 299 per person for reiser med grunnpris inntil kr 9999, og kr 399 per person for reiser med grunnpris over kr 10 000. Avbestillingsbeskyttelse er frivillig. Den er personlig, gjelder for den enkelte reisende og kan ikke benyttes av andre i gruppen. Avbestillingsbeskyttelsen påføres navnelisten og kan ikke endres etter innsendt navneliste.

  • Ved generell navneendring inntil 2 måneder før avreise, ingen gebyr
  • Ved navneendring fra 2 måneder og frem til avreise påløper ett gebyr på kr 500,- pr endring
  • Ved feilstavet navn tar vi en administrasjonskostnad på 300,- kroner

Tilleggsytelser

For grupper som skal ha spesialarrangement, for eksempel studiebesøk, beregnes ett administrasjonsgebyr etter gruppens størrelse.

Diverse

Det er viktig at alle reisende setter seg inn i Alminnelige vilkår for pakkereiser og den generelle informasjonen TUI har publisert på tui.no