Avbestillingsregler

Servicehonoraret på opptil 195,- refunderes ikke ved avbestilling.

Reiser med charterfly

  • Ved avbestilling tidligere enn den 42. dagen før avreisedatoen gis det refusjon av det innbetalte beløpet minus et gebyr på kr 2000,- pr. person for reiser innen Europa, og kr 4000,- pr. person for reiser utenfor Europa og minus eventuell avbestillingsbeskyttelse.
  • Ved avbestilling fra og med den 42. dagen til og med den 15 dagen før avreisedatoen refunderes det innbetalte beløpet minus depositum og minus eventuell avbestillingsbeskyttelse.
  • Ved avbestilling fra og med den 14 dagen til avreisedato eller utelatt fremmøte gis det ingen refusjon.

Ved avbestilling tidligere enn den 42. dagen før avreisedatoen, på bestillinger gjort før den 13. september 2019, gis det refusjon av det innbetalte beløpet minus et gebyr på kr 500,- per person

Reiser med rutefly

I tillegg til ovenstående gjelder følgende ved en pakkereise med rutefly:

Kostnaden for å avbestille en pakkereise med rutefly vil alltid være minst depositumet. Informasjon om dette blir gitt i bestillingsdialogen – før avtalen inngås.

Det er ingen refusjon ved avbestilling etter at det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter, eller utelatt fremmøte ved avgang.