Reklamasjon

Vi ønsker at du skal ha en så fin ferie som mulig. Hvis det er noe du ikke er tilfreds med under ferien, er det viktig at du meddeler reiselederne så fort som mulig, slik at de kan forsøke å løse problemet.
På de reisemålene TUI ikke har egen reiseleder må du henvende deg til våre lokale samarbeidspartnere.

Føler du allikevel at en reklamasjon er nødvendig må denne være skriftlig og sendes til oss eller reisebyrået senest 4 uker etter hjemkomst.

Fyll inn skjema for reklamajson her

Husk at det er et krav for at du skal kunne få tilbake penger ved reklamasjon, at du har informert en av TUIs representanter på reisemålet i løpet av ferien.