Forstyrrelser

Mange av våre hoteller ligger i populære ferieområder med folkeliv og aktiviteter både om dagen og om kvelden.

Lydnivå og uroligheter kontrolleres av de lokale myndighetene

Dagliglivet går sin gang også i turistsesongen. Du kan derfor oppleve henting av søppel, vareleveranser, aggregater til luftkondisjonering.

Har hotellet bar må du regne med at noen rom kan forstyrres av musikk og støy fra andre gjester.

I muslimske land kan utropene fra moskeene høres fra de fleste hotellene.

Våre hotellkontrakter inngås året i forveien. Det kan derfor i mellomtiden ha startet byggearbeider. Byggearbeid er for øvrig vanlig i turistområder, så du bør være forberedt på det.

Byggearbeider på hotellet er det mulig å regulere, men utenfor hotellet er det vanskelig å styre.