Guider & ansvar

TUIs guideteam består av både skandinaviske og internasjonale guider. TUIs guider er lett gjenkjennelig med blå skjorte, og du er alltid velkommen til å kontakte dem. De bistår, yter service og sikrer, at du får det produktet du har kjøpt - riktig hotell/leilighet, transport og utflukter m.m.

Skulle du komme ut for tyveri eller ulykker, bærer TUI ikke ansvar for å dekke det økonomiske tapet, organisere redningsaksjoner eller stå for behandling av fysiske skader. Dette skal kun håndteres av forsikringsselskapene og alarmsentraler og iht. den forsikringen du har kjøpt. Disse instanser skal yte øyeblikkelig økonomisk hjelp, skaffe sykehusbehandling og stå for organisering av ekstra opphold/hjemtransport. TUIs guider har i den sammenheng kun rollen, som formidler. Det er derfor veldig viktig, at du er riktig forsikret.

TUIs guider er generelt godt forberedt på de fleste situasjoner i et fremmed land. De er kjent med grunnleggende begreper innenfor førstehjelp og psykologi. Men de har ingen forutsetninger for å være ansvarlige i dramatiske situasjoner som tyveri eller ulykke, hvor profesjonel håndtering er påkrevd.

Guidene skal skaffe de nødvendige ressursene for å sikre en så forsvarlig håndtering av situasjonen som overhodet mulig i de respektive land. Hvis du har konsultert en lege under oppholdet, er det viktig å få med en legeattest hjem for å benytte sammen med reiseforsikringen. Etter hjemkomst kan dessverre ikke TUI hjelpe til å skaffe legeattest fra reisemålet.