Flyforsinkelse

Forsinkelser kan oppstå av mange ulike årsaker. De vanligste årsakene skyldes tekniske feil, værforhold eller opphopning av trafikken i luften. Om du skal videre med innenlandsfly eller har bestilt tilslutningsreise må dette bestilles med gode marginer. Begivenheter som bryllup og viktige møter bør ikke planlegges nær reisens start eller avslutning.

Ved forsinkelser må du forholde deg til informasjonen flyselskapet eller flyselskapets representant gir. TUI har ikke egen representant på flyplassene i Norge.

TUI informerer også om større forsinkelser via SMS til det mobilnummeret som du har lagt til i din bestilling.

Forsinkelser på utreisen

  • Om du har kjøpt en pakkereise og blir forsinket på utreisen, har du krav på kompensasjon om forsinkelsen er over 6 timer for reiser under 5 døgn, 8 timer for reiser mellom 5 og 8 døgn, eller 12 timer for reiser over 8 døgn.
  • Skyldes forsinkelsen tiltak fra luftfartsmyndighetene, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles fristene. Se Alminnelige vilkår for pakkereiser punkt 8.2.f)V.
  • Dersom du har krav på kompensasjon utbetaler flyselskapet eller TUI en dagsandel av reisens pris fratrukket forsikringer, rabatter og eventuelle tilleggsytelser.
  • Berettiget kompensasjon sendes ut automatisk, normalt innen 14 dager etter forsinkelsen.

Forsinkelser på hjemreisen

På flyplassen

TUI har ikke egen representant på flyplassen.

TUIs flyselskap har avtale med handlingselskaper på alle flyplasser i Norge. De vil sørge for at du får informasjon i ventetiden og den forpleining du har krav på. Under forsinkelsen er det ikke alltid mulig å si hvor lang den vil bli. I så fall oppgir flyselskapene en tid for ny informasjon. Der vil de informere om hva som eventuelt har vært mulig å beslutte siden forrige informasjon ble gitt.

Hotell i ventetiden

  • Dersom forsinkelsen trekker ut kan dette bli aktuelt.
  • Nærmere beskjed om dette gis normalt på flyplassen av handlingselskapet.
  • OBS! Har du handlet taxfree varer må disse deponeres i taxfree butikken på flyplassen før du går ut av sikkerhetsklarert område.

Avbestilling av reisen ved en flyforsinkelse

I henhold til EU forordningen 261/2004 kan du trekke deg fra reisen om forsinkelsen er over 5 timer fra fastsatt avgangstid. Du har da rett til å få refundert kostnaden for den forsinkede flyreisen, men ikke den øvrige delen av pakkereisen (flyreisen hjem, transport på reisemålet, hotell, m.m.) om du har kjøpt en pakkereise. Eksakt beløp avklares med TUI.

Viktig! Innsjekket bagasje er sikkerhetsklarert for flygningen. Dersom flyselskapet ikke ser seg i stand til å hente den ut fra flyet må den ettersendes.

Alternativt fly

TUI vil alltid vurdere enhver forsinkelse individuelt. I denne vurderingen vektlegges det hva som er mest hensiktsmessig.

Å leie inn et alternativt fly betyr ikke automatisk at forsinkelsen forkortes. Det er svært uvanlig å ha ledige fly stående uten oppdrag, i tillegg vil flytype være avgjørende. Videre om registrering for overflyvning er godkjent i tillegg til innflygning til den aktuelle sluttdestinasjonen.