Forsinket eller skadet bagasje

Hvis bagasjen kommer på avveie eller blir skadet under flyreisen, må du umiddelbart melde fra og få en såkalt PIR-rapport (Property Irregularity Report) på flyplassen.

  • Rapporten sendes til TUI hvis du har reist med TUI fly eller med TUI Airways. Hvis du reiser med et annet flyselskap skal du sende rapporten direkte til aktuelt flyselskap for eventuelle erstatninger
  • Sørg for at du får den originale PIR-rapporten sammen med bagasjetagg (kvittering), da dette kreves som underlag ved eventuell erstatning ifølge flyselskapets regler.

Erstatningen for skadet eller forsvunnet bagasje er begrenset. Skadet bagasje må reklameres skriftlig til flyselskapet innen 7 dager og forsinket/mistet bagasje innen 21 dager.

Hvis du har mistet noe på reisemålet må du gi beskjed til TUI senest 7 dager etter hjemkomst.

Skjema for mistet på reisemålet

SKADEANSVAR

Montreal-konvensjonen regulerer og kan begrense transportørens/flyselskapets skadeansvar for dødsfall eller skade, for ødelagt, skadet og mistet bagasje og for forsinkelser.

Til Montreal-konvensjonen