TUIs bærekraftstrategi

Turisme er verdens største arbeidsgiver og bidrar til om lag 1 av 10 stillinger globalt (kilde: UNWTO), og det er viktig at vi som reisearrangør i nært samarbeid med våre partnere også sikrer at destinasjonene utvikles på en bærekraftig måte.

Som et selskap med betydelig klimapåvirkning er vi klar over behovet for å redusere utslippene av karbondioksid, og vi vil fortsette å arbeide for generelt å redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet. Vi må fortsette å selge ferieopplevelser til blomstrende samfunn med vakker natur selv i fremtiden. Å stoppe klimaendringene er på lang sikt avgjørende for vår bransje som helhet. Det er også viktig at lokalsamfunnet kommer til å utnytte fordelene med turisme i form av arbeids- og utdanningsmuligheter, og at menneskerettighetene er beskyttet langs hele verdikjeden.

Vårt bærekraftprogram omfatter fly, hotell, cruise, kontorer, butikker og landtransport. Alle områder er en del av vår virksomhet, og hvert område har konkrete mål.

TUI-gruppen er en av verdens ledende reisearrangører, og for oss betyr dette at vi har et unikt ansvar mot vår bransje. Vår rolle i å drive bærekraftig turisme er å hjelpe våre leverandører og kunder til å bli bedre, men også å påvirke hele vår bransje mot en mer bærekraftig arbeidsform.

TUI sitter blant annet. delta i styret for Global Sustainable Tourism Council (GSTC), og vi samarbeider med skoler, lokale og nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner og bransjeorganisasjoner for å støtte og utvikle mer bærekraftig turisme. I tillegg støtter vi forskning og gjennomfører egne studier sammen med industriaktører på ulike felt.

Et eksempel er TIMM-rapporten om hvordan turismen påvirker våre destinasjoner, i dette tilfellet fokuserer på Kypros hvor TUI sender rundt 60 000 kunder årlig.

Les mer om studien (pdf)

"Better Holidays, Better World" er vår strategi som går fram til 2020, og som fokuserer på tre områder: redusere klimautslipp, skape forandring for mennesker og kunder og være en rollemodell i bransjen.

Her kan du lese hele TUI Groups bærekraftstrategi og laste den ned som PDF eller ta del av TUI Groups årlige bærekraftrapport.