TUIs bærekraftstrategi

Turisme er verdens største arbeidsgiver og bidrar til om lag 1 av 10 stillinger globalt (kilde: UNWTO), og det er viktig at vi som reisearrangør, i nært samarbeid med våre partnere, også sikrer at destinasjonene vi jobber med utvikles på en bærekraftig måte.

Som et selskap med betydelig klimapåvirkning er vi klar over behovet for å redusere utslippene av karbondioksid, og vi vil fortsette å arbeide for generelt å redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet. Vi skal fortsette å selge ferieopplevelser til frodige samfunn med vakker natur også i fremtiden. Å stoppe klimaendringene er på lang sikt avgjørende for vår bransje som helhet. Det er også viktig at lokalsamfunnet kan dra nytte av fordelene med turisme i form av arbeids- og utdanningsmuligheter, og at menneskerettighetene er beskyttet i hele verdikjeden.

Vårt bærekraftprogram omfatter fly, hotell, cruise, kontorer, butikker og landtransport. Alle områder er en del av vår virksomhet, og hvert område har konkrete mål.

TUI-gruppen er en av verdens ledende reisearrangører, og for oss betyr dette at vi har et unikt ansvar. Vår rolle i å drive bærekraftig turisme er å hjelpe våre leverandører og kunder til å bli bedre, men også å påvirke hele vår bransje mot en mer bærekraftig arbeidsform.

TUI sitter blant annet i styret for Global Sustainable Tourism Council (GSTC), og vi samarbeider med skoler, lokale og nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner og bransjeorganisasjoner for å støtte og utvikle mer bærekraftig turisme. I tillegg støtter vi forskning og gjennomfører egne studier sammen med industriaktører på ulike felt.

Et eksempel er TIMM-rapporten om hvordan turisme påvirker våre destinasjoner, i dette tilfellet fokuserer vi på Kypros hvor TUI sender rundt 60 000 kunder årlig.

Les mer om studien (pdf)

"Better Holidays, Better World" heter strategien som innen 2020 skal sørge for betydelig endring innen 3 sentrale områder; redusere klimautslipp, bidra til positiv endring for mennesker og kunder, samt være en rollemodell i bransjen.

Her kan du lese hele TUI Groups bærekraftstrategi og laste den ned som PDF eller ta del av TUI Groups årlige bærekraftrapport.