Klimakompensasjon

Klimakompensasjon av egne fly og opphold ved TUIs egne hoteller

Vi i TUI er forpliktet til å redusere den miljømessige påvirkningen vi bidrar til, samt styrke turismens positive effekter. Reise, i likhet med andre aktiviteter, bidrar til klimagassutslipp. TUI i Norden har valgt å klimakompensere for klimagassutslipp som per i dag ikke kan unngås.

Hvordan klimakompenseres det på TUI

Klimakompensering betyr at klimagassutslipp ett sted forminskes et annet sted. Dette gjøres ved å støtte et eller flere prosjekter som reduserer klimagassutslipp.

Slik klimakompenserer vi din reise

I TUI Nordic har vi valgt å investere i prosjekter som utvinner energi fra solkraft, vind, vann og biogass i India, Thailand og Vietnam. Dette er steder der energien ellers ville blitt utvunnet fra eksempelvis kull, noe som fører til økte utslipp. Prosjektene vi støtter bidrar også til sosioøkonomisk utvikling som utdannelse, jobbmuligheter og investering i lokal infrastruktur.

Slik garanteres din klimaeffekt

TUI i Norden samarbeider med South Pole , en ledende utvikler av prosjekter som reduserer klimagassutslipp for frivillig klimakompensering.

Her kan du også se South Poles video om klimakompensering

Vi har valgt prosjekter som er innenfor rammeverket satt av FNs Clean Development Mechanism (CDM), rammeverket er en del av Kyoto-avtalen og har som formål å stimulere til investeringer og bærekraftig utvikling i utviklingsland. Prosjektene og overvåkning av klimagassreduksjonen de bidrar til gjennomgås kontinuerlig, og valideres og verifiseres av uavhengige parter. Et viktig element i dette arbeidet er at prosjektene ikke kunne gjennomføres uten omsetningen man genererer via salg av klimakompensasjonsløsninger.

Les mer om CDM her

Prosjektene vi har valgt å investere i er i henhold til Gold Standard et kvalitetsstempel som støttes av mer enn 80 miljøorganisasjoner. Uavhengige parter verifiserer at prosjektene er i henhold til Gold Standard, og med det også støtter sosial og bærekraftig utvikling.

Slik beregner vi klimapåvirkningen

Klimakompenseringen vil tre i kraft fra 1. mai 2019 for klimagassutslipp fra TUIs fly, unntatt utslipp i høye luftlag. Fly som ikke opereres av TUI er ikke inkludert i ordningen.

Oversikt over alle klimakompenserte hoteller

Utslippsberegningene som brukes oppdateres kontinuerlig og gjennomgås av PwC årlig. Klimakompenseringen vil også gjøres for TUIs gjester som bor på TUIs Hotels & Resorts, internasjonale konsepthoteller og Blue Star. Hotellovernattinger kompenseres for energikonsum som elektrisitet, varme og brennstoff forbruk. Utslippene det kompenseres for er basert på gjennomsnittlig utslipp per natt per gjest for TUI Hotels & Resorts og internasjonale konsepthoteller. Gjennomsnittlig utslipp beregnes årlig basert på foregående regnskapsår.

I tillegg til dette vil TUI også klimakompensere for våre nordiske kontorer og alle flyreiser vi gjør i jobbsammenheng.

TUI Nordic klimakompenserer ikke for utslipp som følger av hendelser utenfor vår kontroll. Som for eksempel endrede flyruter som følge av politisk konflikt eller krig, naturkatastrofer eller andre hendelser som kan påvirke rutene våre, hvilke fly som opereres eller utslipp fra våre hoteller. TUI Nordic klimakompenserer ikke flyruter som er planlagt med TUI Fly Nordic eller TUI Airways og som siden endres til en annen operatør grunnet forutsette eller uforutsette hendelser.