Effektiv ressursbruk på flyet

TUI bruker moderne og karbon-effektive fly. Vi reduserer utslippene ytterligere gjennom driftseffektivitet, godt vedlikehold og ved hjelp av lette materialer ombord. Samtidig jobber vi for høy kabinfaktor, slik at ressursene blir brukt effektivt, og vi unngår å fly halvtomme fly. For eksempel, TUI Airways, som flyr nordiske kunder til Thailand om vinteren, ble rangert som verdens mest karbon-effektive flyselskap i atmosfair Airline Index 2017 og 2018. Alle TUIs flyselskaper er miljøsertifiserte i henhold til ISO 14001.

Boeing 787 Dreamliner
TUI-gruppen har Europas største Boeing 787 Dreamliner-flåte. Dreamliner er et av Boeings mest moderne fly med ca. 20 prosent lavere drivstofforbruk og er opptil 60 prosent mer stillegående enn tilsvarende fly.

Boeing 737 MAX
Nylig har flyene i TUIfly blitt erstattet med siste generasjons Boeing 737 MAX som har ca. 14 prosent lavere drivstofforbruk sammenlignet med tidligere fly. En stor del av drivstoffbesparelsen kan tilskrives nye effektive motorer som gjør 737 MAX opptil 40 prosent mer stillegående enn den forrige generasjonen fly.

Flere eksempler på aktiviteter vi har gjennomført for å redusere miljøbelastningen

  • Økt driftseffektivitet som single-motor taxing og optimert ruteplanlegging
  • Redusert flyvekt gjennom lette vogner og seter, samt riktig mengde vann og lettere produkter ombord
  • Mer effektivt vedlikehold gjennom overflatematerialer som smussavvisende maling og tetningsmidler, noe som reduserer luftmotstanden til flyet