Beskyttelse av barn

Vi i TUI mener at reiselivsbransjen har en viktig rolle i å beskytte barnas rettigheter. TUI er medlem av Child Protection Code (www.thecode.org), en uavhengig organisasjon som overvåker og støtter våre barnevernsaktiviteter. I 1997 initierte TUI (da Fritidsresor) som eneste charterarrangør et samarbeid med ECPAT, og ble så involvert i å lage kodeksen, som bygger på FNs menneskerettighetserklæring og FNs barnekonvensjon.

Vi gjennomfører regelmessig opplæring om beskyttelse av barn for ansatte som jobber for TUI på våre destinasjoner, for at de skal kunne identifisere situasjoner der barn kan trenge beskyttelse og rapportere til relevante organisasjoner. Som en del av kontrakten med hotellene vi jobber med, krever vi at de har prosedyrer for å beskytte barn og hindre menneskelig utnyttelse innenfor rammen av deres aktiviteter.

Som turist kan du hjelpe til. Hvis du i løpet av ferien mistenker at et barn er utsatt for risiko for misbruk; informer reiselederen din, rapporter det til det lokale politiet eller på www.reportchildsextourism.eu. Unngå å kjøpe varer og tjenester fra barn. Å kjøpe varer og tjenester fra barn støtter barnearbeid og reduserer barns mulighet til å gå på skole.