Gjenglemt på reisemålet

Har du glemt eller mistet noe på reisemålet i løpet av ferien? TUI/TUI samarbeider med Lost & Found International som tar seg av hittegods over hele verden.

Har du glemt eller mistet noe på reisemålet i løpet av ferien? TUI/TUI samarbeider med Lost & Found International som tar seg av hittegods over hele verden.

Kontakt Lost & Found International direkte så undersøker de om godset er funnet, holder deg oppdatert og sørger får at du får gjenstanden tilbake hvis den er funnet. Du betaler kostnadene for levering selv.

Lost & Found International har døgnåpen service på telefon 820-98030

Samtaletakst, leveringsvilkår og andre opplysninger finner du på Lost & Found International sin hjemmeside

Gjenglemt på fly eller flyplass
Har du bestilt fly gjennom oss, men ordnet hotell på egen hånd? Da må du kontakte hotellet direkte. Hvis du har glemt noe ombord på flyet eller på flyplassen må du kontakte flyselskapet eller hittegodsavdelingen på flyplassen.

Kontakt

Lost & Found International
Telefon: 820-98030

Samtaletakst, leveringsvilkår og andre opplysninger finner du på Lost & Found International sin hjemmeside