Slik skapes en bærekraftig fremtid for elefanter i Asia

Elefantridning og elefantshow er et stressmoment for elefanter. Samtidig fortsetter mange turister å besøke disse arrangementene og dra på utflukter med elefanter. TUI Care Foundation og World Animal Protection har derfor slått sammen sine kloke hoder for å skape en bedre tilværelse for ca. 500 asiatiske elefanter i fangenskap til år 2020. Hovedfokuset kommer til å ligge på Thailand, men prosjektet vil også dekke andre områder der elefantbestanden i fangenskap er stor: Laos, Kambodsja, Nepal, India og Sri Lanka.

For å utvikle en bærekraftig forretningsmodell for å hjelpe elefanter, samarbeider TUI med dyreeksperter på lokalt nivå, blant annet ved å promotere prosjekter og turistnæringen som gir elefanter et godt liv.

En liten elefant på tur i Hua Hin, Thailand.
En liten elefant på tur i Hua Hin, Thailand.

Øker ressursene for eksisterende prosjekter

Vi syns det er viktig å ta vare på de som allerede nå skaper en bedre tilværelse for elefanter. Derfor er en del av vårt arbeid å gi støtte til eksisterende elefantprosjekter for å gjøre dem enda bedre. I tillegg samarbeider TUI Care Foundation og World Animal Protection med turistnæringen og andre beslutningstakere for å sikre gode levevilkår for elefanter, inkludert klare regler for inngjerdede områder der dyrene bor.

Et herlig og avkjølende bad.
Et herlig og avkjølende bad.

Høyt ambisjonsnivå og standard

Et nytt akkrediteringssystem er for tiden under utprøving for å oppmuntre og motivere næringen for å jobbe mot en høyere levestandard for elefantene. Der de for tiden bor i fangenskap skapes det også tydelige retningslinjer for å fremme bevissthet og gode vaner hos dyrepasserne som tar vare på dem. Det overordnede målet er at disse retningslinjene kontinuerlig skal forbedres og forhåpentligvis føre til en bærekraftig elefantturisme.

Dype diskusjoner bak gjerdet.
Dype diskusjoner bak gjerdet.

Spre kunnskap og være forbilder

En viktig del av dette prosjektet er å spre kunnskap om hva elefanter trenger for å ha det bra og leve et godt liv – og på denne måten stoppe omsorgssvikt som dessverre skjer noen steder i dag. Målet vårt er å være forbilder på reisemålene og få flere selskaper innen reiselivsnæringen til å ta i bruk en mer bærekraftig måte å jobbe på. Mange har allerede gjort dette, i 2016 hadde flere enn 100 reiseselskaper signert for ikke å tilby elefant-ridning eller show. TUI i Nederland var de første i verden som fjernet elefantridning og show.

I dag lever rundt 4000 thailandske elefanter i fangenskap og rundt 2000-3000 lever i sitt naturlige habitat. Antallet har falt betydelig de siste tiårene, og de er derfor klassifisert som utrydningstruet av IUCN (International for Conservation of Nature).

Elefanter i Thailand