Vilkår for uspesifiserte reiser

Alminnelige vilkår for pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland i samarbeid med Forbrukerombudet (FO).

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1, dvs. at reisen inneholder minst to av følgende elementer: Transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som ansees som en vesentlig del av pakken. Videre skal kombinasjonen være på forhånd tilrettelagt, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkluderer en overnatting. Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.

Vilkårene gjelder for alle pakkereiser som faller inn under Pakkereiseloven med forskrifter.

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og kunde.

De reisevilkår som angis med kursiv skrift er spesielle vilkår for TUI-gruppen og kompletterer «Alminnelige vilkår for pakkereiser»

__Vi selger følgende kategorier uspesifiserte reiser:

Kategori 1:__

 • Uspesifisert innkvartering for inntil 2 personer som innkvarteres på hotellrom, pensjonat eller rom i leilighet
 • Om du reiser alene kan du innkvarteres med en eller flere reisende av samme kjønn i samme rom/leilighet
 • Plasseres du eller dere i leilighet med flere rom, kan du/dere dele leilighet med flere andre reisende
 • Ved plassering i eget rom i delt leilighet, gis det ingen garanti for at rommet kan låses
 • Ingen garanti for privat dusj/wc

Kategori 2: Uspesifisert innkvartering med garanti for privat dusj/bad og wc i boenheten for 2-3 personer.

Kategori 3: Uspesifisert innkvartering med garanti for leilighet med privat dusj/bad og wc i boenheten for 2 - 4 personer.

Kategori singel: Uspesifisert innkvartering med garanti for boenheten til eget bruk og garanti for privat dusj/bad og wc.

Generelt for alle uspesifiserte reiser:

 • Reisende som stiller krav til kvalitet og komfort anbefales ikke å velge uspesifisert innkvartering. Det samme gjelder reisende med gangbesvær eller handicap, samt reisende med barn. Det tas ingen spesielle hensyn ved tildeling av bosted.
 • Informasjon om støykilder som byggearbeid, trafikkstøy ol gis ikke på uspesifiserte reiser. Det tas heller ikke hensyn til eller kompenseres for støy fra andre gjester, på tildelt hotell.
 • Om man ønsker å bytte bosted og det finnes ledig kapasitet, betales prisdifferansen til nytt bosted samt evt. avbestillingsgebyr fra hotellet man flytter fra.
 • Innkvartering skjer i rom eller leilighet av meget enkel standard .
 • Reisende fra forskjellige reisefølger kan bli plassert sammen. Soverom i delt leilighet kan forekomme. Med unntak av kategori singel.
 • Plasseres du i rom i delt leilighet kan det ikke gis noen garanti for at rommet kan låses (gjelder uspes. kategori 1 og 2).
 • Når flere enn 2 personer står oppført på samme billett kan innkvartering skje i forskjellige leiligheter/rom eller i ekstraseng/sovesofa.
 • Reiser flere i følge og står oppført på flere billetter, kan vi ikke garantere at alle får bo på samme hotell eller område.
 • Bosted bekreftes ved ankomst på reisemålet, og kan befinne seg i hvilket som helst område på det aktuelle reisemålet, også områder som ikke er presentert i TUIs program. Servicetilbud som reiseledere og utfluktstilbud kan være begrenset.
 • Ønskemål noteres ikke.
 • Gran lit kan forekomme.
 • Flytting kan forekomme en eller flere ganger i løpet av oppholdet.
 • Måltider, rengjøring, oppvask og forbruksartikler som rengjøringsmidler og toalettpapir er ikke inkludert.
 • Måltider på flyet og transport til hotellet kan kjøpes ved bestilling av reisen.
 • Antall plasser er begrenset.
 • Kostnaden for innsjekket bagasje ved kjøp av uspesifiserte reiser er kroner 400,- pr kolli. Prisen gjelder når dette er bestilt på forhånd. Håndbagasjen er gratis.