På hotellet

Spesielle ønsker

Spesielle ønsker vil bli formidlet videre til rette instans. TUI kan likevel ikke garantere at ønsket blir innfridd, og det vil ikke gi grunnlag for prisavslag eller kompensasjon i ettertid om ønsket ikke innvilges.

Inn- og utsjekking på hotellet

Ved ankomst om formiddagen eller tidig om ettermiddagen er det ikke alltid at rommene/leilighetene er klargjort.

Rommene/leilighetene kan normalt ikke disponeres før kl. 15.00, men dette varierer fra hotell til hotell. På noen reisemål får man rommet/leiligheten først kl. 17.00.

Noen hotell med høyere standard krever ofte et depositum ved innsjekking.

Ifølge internasjonale bestemmelser skal rom/leiligheter forlates senest kl. 12.00 ved avreise (i noen tilfeller kl. 10.00). Dette gjelder også selv om hjemreisen er sent om kvelden/natten eller morgenen etter.

Ikke alle hotell har tilgang til låst bagasjerom i forbindelse med utsjekking ved sen avreise, men ofte har hotellet ett eller flere rom som kan disponeres felles av hjemreisende for skifting av klær, hvile og dusj.

Ønsker du å ha rommet ditt lenger kan du kontakte resepsjonen. Ved ledig kapasitet kan de tilby dette mot en ekstra kostnad. I slike tilfeller betaler du direkte til resepsjonen. Hotellet gjør det de kan for at du skal få beholde rommet du har, men hvis det ikke går må du bytte rom den siste dagen.

På enkelte hoteller er det mulig allerede hjemmefra å bestille og betale for å beholde rommet lengre.
Hotellet gjør sitt ytterste for at du får beholde rommet du allerede har, men noen ganger må du endre innkvartering og rom/leilighets type. I de fleste tilfeller kan du ha rommet til kl. 18:00.

Pass som blir oppbevart i resepsjonen må hentes kvelden før dersom du forlater hotellet om natten eller om morgenen. Du er selv ansvarlig for å få med deg passet ved avreise.

Bruk av hotellrom eller leilighet

Det er ikke tillatt å la andre benytte leiligheten eller hotellrommet. Kun de som står på billetten.

Basseng

Hotellbassengene er kun oppvarmet om det er omgitt i hotellbeskrivelsen og holder 22 grader eller mer. Oppvarmede basseng kan være noen grader kaldere enn 22 grader om morgenen, på kvelder og ved dårlig vær.

Barnebasseng kan noen ganger være som en adskilt del av det store bassenget. Vær oppmerksom på at små barn som trenger det, må bruke badebleie.

Bad i klorvann kan misfarge badetøy og hår.

De fleste hotell har færre solsenger rundt bassenget enn antall gjester som bor på hotellet.

Treningsrom/trimrom

Treningsmulighetene under respektive hotell beskrives som følger:

Treningsrom: Et lokale med utstyr for trening av hele kroppen. Tilgang til maskiner og frivekter.

Trimrom: Et enklere treningslokale uten krav til utstyr.

Bad, dusj og toalett

Uavhengig av hotellstandard kan håndklær være små og i begrenset antall.

Det er ikke uvanlig at dusjen kun er hånddusj, og at det ikke finnes dusjforheng.

Sluket er ikke alltid like effektivt som hjemme.

Avløpsrørene i enkelte land er ikke dimensjonert for det antall mennesker som kommer i turistsesongen - toalettpapir kastes derfor i en kurv ved siden av toalettet. Hotelleiere er heller ikke så rause med toalettpapir.

Senger, ekstrasenger, grand lit og babysenger

  • Sengene kan være både mykere og hardere enn du er vant med hjemmefra.
  • Ofte består ekstrasenger av en sofa/lenestol eller sammenleggbar seng av en betydlig enklere standard enn vanlige senger.
  • Det kan blir trang i leiligheten/rommet når man benytter ekstrasenger.
  • På visse hotell kan barn (2–11 år) dele ekstraseng.
  • Grandlit er en liten dobbeltseng, minst 120 cm bred, med vanlig sengetøy
  • Ekstrasengene kan være både smalere og kortere enn de ordinære sengene

Enkeltrom

Rommene er vanligvis enklere utstyrt og har ikke så god beliggenhet i hotellet som dobbeltrommene.

Selv om standarden ofte er lavere koster disse rommene mer.

Når dobbeltrom blir brukt som enkeltrom må du ofte betale dobbelt enkeltromstillegg.

Antallet enkeltrom er begrenset.

Minikjøkken

Betegnelsen innebærer at du kan få en leilighet med enten kjøkken, skapkjøkken, pentry eller barkjøkken.

Kjøkkenet er ikke så velutstyrt som du er vant til hjemmefra. Kaffetrakter, potetskreller, brødrister, ostehøvel osv finnes kun ved enkelte leilighetsanlegg.

Ikke alle leiligheter har stoler og bord inne i leiligheten, noen steder må du spise ute på terrassen.

OBS! Mange hoteller har egne regler, bl.a. er det ofte forbudt å medbringe mat og drikke som er kjøpt utenfor hotellets område. Hotellets regler skal følges.

Balkong

Balkongens størrelse kan variere på ett og samme hotell. Fransk balkong er betegnelsen på en luftebalkong hvor det ikke er plass til å sitte. Selv om leiligheten, rommet eller suiten kan benyttes av flere enn to personer, er det ikke alltid plass og stoler til flere enn to på balkongen.

Forstyrrelser

Mange av våre hoteller ligger i populære ferieområder med folkeliv og aktiviteter både om dagen og om kvelden.

Lydnivå og uroligheter kontrolleres av de lokale myndighetene

Dagliglivet går sin gang også i turistsesongen. Du kan derfor oppleve henting av søppel, vareleveranser, aggregater til luftkondisjonering.

Har hotellet bar må du regne med at noen rom kan forstyrres av musikk og støy fra andre gjester.

I muslimske land kan utropene fra moskeene høres fra de fleste hotellene.

Våre hotellkontrakter inngås året i forveien. Det kan derfor i mellomtiden ha startet byggearbeider. Byggearbeid er for øvrig vanlig i turistområder, så du bør være forberedt på det.

Byggearbeider på hotellet er det mulig å regulere, men utenfor hotellet er det vanskelig å styre.

Insekter og dyr

Uavhengig av hotellets standard kan det forekomme maur, mygg og kakerlakker.
Det kan være lurt å ha med myggmiddel, og er du allergisk mot insektstikk må du ta med medisiner hjemmefra.

Gi beskjed til reiselederen eller hotellpersonalet slik at rommet kan sprøytes.

Hunder og katter går ofte løs. Bjeffende hunder og hanegal kan forekomme.

Det gis ikke erstatning eller prisavslag for slike ulemper.

Luftkondisjonering

For å spare energi må nøkkelkortet som regel stå i holderen på veggen for at strøm og luftkondisjonering skal fungere. Luftkondisjoneringen vil bare fungere når man oppholder seg på rommet.

Hotellet har ofte sentralstyrt luftkondisjonering og benytter den av miljøhensyn kun ved behov.

Enkelte 2- og 3-romsleiligheter har luftkondisjonering kun i soverommet, eller i oppholdsrommet.

I mange land er aggregatene av enklere kvalitet og effekten oppfattes mer som svalende enn kjølende.

Ofte koster luftkondisjoneringen ekstra og betales direkte til hotellet.

Kjæledyr

Vi gjør pelsdyrallergikere oppmerksomme på at det finnes noen hoteller som tillater husdyr på rommene.

Safe/oppbevaringsboks

Du bør leie en minisafe til oppbevaring av penger og verdisaker.

TV/radio/nett

  • Enkelte hotellanlegg krever betaling for bruk av TV og Internett
  • Skandinaviske TV-kanaler kan ikke forventes selv om hotellet har
    satellitt-TV

Trådløse nettverk og internettforbindelse varierer i hastighet etter hvilket land man befinner seg i og man kan ikke regne med de samme hastighetene som i Norge.

Både korte og lange brudd er vanlig. Man må være forberedt på at det ikke er mulig å laste ned filmer eller som hotellgjest å utføre sitt arbeide med hotellets trådløse oppkobling mens man er på ferie.

Mange hotell tillater ikke at man kobler seg opp mot VPN eller lignende da deres oppkoblinger er sperret for denne typen trafikk. Ofte har hotellene bare nettilgang i deler av hotellet, gjerne i resepsjonsområdet.

Vann og oppvarming

Korte strømbrudd er vanlig i enkelte land, og tilgangen på elektrisitet kan være begrenset i perioder. Vannrasjonering kan forekomme

Du skal ikke forvente at det er ubegrenset med varmt vann. Mange hoteller bruker solcellepanel på taket for å varme opp vannet. I perioder med mindre sol kan det derfor være begrenset med varmt vann.

Har hotellet oppvarmet basseng varmes som regel vannet fra november til mars.

Noen hotell har sentralvarme mellom novermber og mars. Noen har også et begrenset antall varmeovner til utlån. Med mindre det spesifikt er beskrevet i hotellbeskrivelsen, kan ikke klimaanlegg/airconditon forventes å fungere som varmeapparat.

Rengjøring

Renholdsrutinene varierer fra hotell til hotell, men vanligvis er det kun enkelt renhold.

Med rengjøring menes at gulvene blir feiet/moppet, sengenes redd opp og søppel tømmes.

Oppvask inngår normalt ikke, og oppvaskmiddel, børste osv må du kjøpe selv.

I tillegg til rent sengetøy ved ankomst, byttes normalt sengetøyet 1 gang i løpet av et 2 -ukers opphold. Håndklær skiftes vanligvis 1-3 ganger i uken.

På greske og tyrkiske feriesteder må toalettpapiret legges i en egen avfallsbøtte fordi avløpsrørene ikke er tilstrekkelig dimensjonert.

Bytte av hotell

Ønsker du på reisemålet å bytte til et hotell, må du vanligvis betale et avbestillingsgebyr til hotellet du flytter fra, samt differansen i pris til det nye hotellet.

Overbooking

Det vil si at hotellet har solgt flere rom enn de egentlig har, til tross for våre faste avtaler. Det innebærer for deg at vi må skaffe et annet hotell, et hotell som holder den samme, eller en høyere standard.

Beliggenhet

Vær oppmerksom på at rommene har forskjellig beliggenhet. Du har ikke rett til avslag i prisen fordi om rommet har en mindre attraktiv beliggenhet.

Røyking

Enkelte hoteller forbyr røyking, dette gjelder også på balkongen.