Utreisen og reiselengde

Forbehold om endringer

TUI tar forbehold om programendringer. Se pkt. 6.3. i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Avgangstidene på bestillingsbekreftelsen er foreløpige. Tidendringer kan forekomme helt frem til avreise og TUI kontakter deg dersom det blir endringer etter at du har mottatt billetten. En endring av tidtabeller berettiger ikke til erstatningsreise, prisavslag, erstatning eller annen kompensasjon.

Ut og hjemreise må foretas i samsvar med billetten.

Dersom du ikke sjekker inn og ikke er med flyet fra Norge, mister du retten til hjemreisen så sant ikke annet er avtalt og skriftlig bekreftet av TUI.


Ubenyttet del av reisen refunderes ikke, og hele reisen anses som avbestilt.  

Reiselengde
Reiselengde regnes fra og med avreisedagen til og med hjemreisedagen.

Dette gjelder selv om du sjekker ut om formiddagen og flyreisen starter om kvelden /natten.

Dette gjelder også når reisen starter om kvelden/natten og hjemreisen finner sted om morgenen.