Jeg er gravid

Flyselskapene har regler for hvor langt inn i svangerskapet du kan fly. Sjekk hvilket flyselskap du reiser med og les nedenfor hva gjelder din reise.

De fleste flyselskap tillater at du flyr til og med uke 36 så lenge graviditeten har vært problemfri.

I følge IATAs (International Air Transport Association) retningslinjer avhenger det av om du skal ha tvillinger eller ett barn, og hvor langt du er kommet i svangerskapet.  

Har du hatt et ukomplisert svangerskap og venter ett barn kan du også fly i uke 36 til 38 dersom flyturen ikke er lenger enn 4 timer.

Har du derimot hatt et mer komplisert svangerskap eller skal hatvillinger er det ikke sikkert du kan fly lenger enn til uke 32.

Det er derfor viktig at du undersøker med akkurat det flyselskapet du skal fly med for å sjekke hvilke regler de har.

Avhengig av i hvilken graviditetsuke du befinner deg i, kan det være påkrevd med legeerklæring. Følgende regler gjelder når du flyr med TUIfly.

Uke 0 – 28

Det er ingen spesielle begrensninger. Obs, hjemreisen må være innenfor denne perioden.

Flyselskapet TUI fly krever at du har med deg en legeerklæring for alle flyvninger etter uke 28.

Uke 29 – 36

For flyreiser som er 8 timer eller mer kan du fly til og med uke 34. Du kan fly innen EU til og med uke 36.

Uke 37 – 40

På grunn av sikkerhetsmessige årsaker kan du ikke fly med TUI fly.

Tvillinger eller flere:

Hvis du venter tvillinger må hjemreisen være senest i uke 32. 

Hvis du ikke har med legeerklæring kan vi kreve en legeundersøkelse av deg på reisemålet. Du må selv stå for kostnaden hvis undersøkelsen koster noe. 

Vi gjør oppmerksom på at dette er TUI fly egne regler.  I tillegg til dette har hvert enkelt land sine egne regler. Du bør derfor undersøke med landets ambassade og ditt forsikringsselskap om hva som gjelder for din ferie.

Til Tyrkia må du f.eks. etter uke 28 ha med en legeerklæring på engelsk. Allmenne forsikringsvilkår omfatter som regel bare perioden til og med uke 28, så sjekk med forsikringsselskapet før avreise. 

For oppdatert informasjon vennligst se TUI flys hjemmeside, følg linken nedenfor.

Les mer på TUI fly her »

Avhengig av hvor i svangerskapet du er, kan det være nødvendig å ha med en legeerklæring på reisen. Følgende regler gjelder:

 • Uke 0-28
  Du kan fly uten særskilte restriksjoner. Vær oppmerksom på at hjemreisen må være innenfor denne perioden
 • Uke 29-36
  TUI Airways krever at du har med deg legeerklæring for alle flygninger mellom uke 29-36 i graviditeten.
 • Uke 37-40
  Av sikkerhetsmessige grunner kan du ikke fly med TUI Airways i uke 37-40.
 • Tvillinger
  Om tvillinger ventes, gjelder hjemreise innom uke 32. 

Om du har hatt komplikasjoner under svangerskapet, kreves en legeerklæring uansett hvilken uke du er i. 

Hvis du ikke har med legeerklæring kan vi kreve en undersøkelse av deg på reisemålet. Du må selv stå for kostnaden hvis undersøkelsen er avgiftsbelagt.

Vi gjør oppmerksom på at dette er TUI Airways regler. Utover dette har hvert land sine egne regler. Du bør undersøke med landets ambassade og forsikringsselskapet ditt om hva som gjelder på ditt reisemål.

OBS! Ved reiser til f.eks. Tyrkia må du ha med en legeerklæring på engelsk etter uke 28. Generelle forsikringsvilkår omfatter ofte bare perioden t.o.m. uke 28, så sjekk med forsikringsselskapet ditt før avreise. 

 • Inntil fire uker før forventet fødsel
  Det er ingen spesielle begrensninger. Merk at selve tilbaketuren må være innenfor denne perioden.
 • Fra fire til to uker
  Du må fylle ut et eget skjema som skal sendes til SAS Medical Department. Dette skjemaet laster du ned fra lenken nedenfor. Merk at reisetiden ikke skal overstige fire timer.
 • Mindre enn to uker til forventet fødsel
  Av sikkerthetsmessige årsaker kan du ikke fly med SAS Scandinavian Airlines.
 • Tvillinger eller fler
  Opptil 12 uker før forventet fødsel er det ingen spesielle begrensninger. Merk at selve tilbaketuren må være innenfor denne perioden.

  Fra tolv til åtte uker før forventet fødsel må du fylle ut et skjema som skal sendes til SAS Medical Department. Linken er nedenfor. Hvis det er mindre enn åtte uker igjen til forventet fødsel, kan du av sikkerhetsmessige årsaker ikke fly med SAS.

Mer informasjon finner du her

OBS! For reiser til andre land kan andre regler gjelde, vi anbefaler derfor at du kontrollerer dette med ditt eget forsikringsselskap.

Fra åtte til fire uker før beregnet nedkomst krever Thomas Cook Airlines Scandinavia en legeattest. Thomas Cook Airlines Scandinavia tillater ikke at du flyr de siste fire ukene av graviditeten.
TUI anbefaler gravide gjester å ta med en legeattest for alle flygninger etter uke 32 av graviditeten.

 • Uke 0 - 36
  Til og med 36. graviditetsuke går det fint an å reise på flygninger innenfor Europa. Legg merke til at hjemreisen også skal være innenfor denne perioden. Dersom det ventes tvillinger, gjelder hjemreise innen uke 32.
 • Uke 37 - 40
  Du kan dessverre ikke fly med Air Europa.
 • Tvillinger
  Om tvillinger ventes, gjelder hjemreise innen uke 32. 

For reiser til andre land kan andre regler gjelde, vi anbefaler derfor at du kontrollerer dette med ditt eget forsikringsselskap.

TUI anbefaler gravide gjester å ta med en legeattest for alle flyginger etter 32. uke av graviditeten.

Til og med 35. svangerskapsuke går det fint an å reise på flyginger innenfor Europa. Legg merke til at hjemreisen også skal være innenfor denne perioden. Dersom det ventes tvillinger, gjelder hjemreise innen uke 32.

For reiser til andre land kan andre regler gjelde, vi anbefaler derfor at du kontrollerer dette med ditt eget forsikringsselskap.

Balkan Holiday Air krever at gravide passasjerer, som har passert uke 28 i svangerskapet, skal ha med seg legeattest.

Til og med 34. svangerskapsuke går det fint an å reise på flyginger innenfor Europa. Legg merke til at hjemreisen også skal være innenfor denne perioden.

For reiser til andre land kan andre regler gjelde, vi anbefaler derfor at du kontrollerer dette med ditt eget forsikringsselskap.

Er du gravid og skal fly med Norwegian, gjelder følgende regler:

 • Uke 0 - 35
  Du kan fly uten særskilte restriksjoner
 • Uke 36 - 37
  Du kan fly dersom den totale flytiden er 4 timer eller mindre og du har en legeerklæring
 • Uke 38
  Du kan dessverre ikke fly med Norwegian

Obs: For fly til/fra Tyrkia anbefales det at du alltid tar med deg en legeerklæring, da lokale regler krever dette av gravide kvinner allerede på en tidlig i graviditeten.

TUI anbefaler gravide gjester å ta med en legeattest for alle flygninger etter uke 32 av graviditeten.

Til og med 36. graviditetsuke går det fint an å reise på flygninger innenfor Europa. Legg merke til at hjemreisen også skal være innenfor denne perioden. Dersom det ventes tvillinger, gjelder hjemreise innen uke 32.

For reiser til andre land kan andre regler gjelde, vi anbefaler derfor at du kontrollerer dette med ditt eget forsikringsselskap.

Avhengig av hvor i svangerskapet du er, kan det være nødvendig å ha med en legeerklæring på reisen. Følgende regler gjelder når du flyr med Freebird Airlines:

 • Uke 0-27
  Ingen særskilte restriksjoner. Vær oppmerksom på at hjemreisen må være innenfor denne perioden.
 • Uke 29-35
  En legeerklæring må presenteres ved innsjekk samt ved ombordstigning.
 • Uke 36-40
  Av sikkerhetsmessige grunner kan du ikke fly med Freebird Airlines.
 • Tvillinger
  Legeerklæring trengs fra uke 28 og hjemreise senest uke 32. 

Vennligst noter at legeerklæringen skal være på engelsk samt max 15 dager gammelt. Om du har hatt komplikasjoner under graviditeten skal legeerklæring presenteres uansett uken du befinner deg i.

OBS! Dette er Freebird Airlines egne regler. Utover dette har hver enkelt land sine egne regler. Du bør derfor søke om informasjon hos landets ambassade samt hos ditt forsikringsselskap om hva som gjelder for din ferie.

Er du gravid og skal fly med Jet Time, gjelder følgende regler:

Om du har hatt komplikasjoner under graviditeten skal et MEDIF-skjema presenteres uansett hvilken uke du befinner deg i. MEDIF-skjemaet finner du på JetTimes hjemmeside.

 • Uke 0 - 35
  Du kan fly uten særskilte restriksjoner
 • Uke 36 - 37
  Du kan fly dersom den totale flytiden er maks 4 timer. Legeerklæring må medbringes.
 • Uke 38 - 40
  Av sikkerhetshensyn kan du ikke fly med JetTime.
 • Tvillinger eller fler
  Legeerklæring trengs fra uke 29 til uke 31. Av sikkerhetshensyn kan du ikke fly med JetTime fra og med uke 32.

Vennligst noter at legeærklæringen må være datert så tett på avreisetidspunkt som mulig. Om du har hatt komplikasjoner under graviditeten må en legeerklæring presenteres uansett hvilken uke du befinner deg i.

Obs: For fly til/fra Tyrkia må du alltid tar med deg en legeerklæring, da lokale regler krever dette allerede i en tidlig fase i graviditeten.

For mer informasjon, vennligst se Jet Times hjemmeside

Air Baltic krever at gravide som har passert uke 28 i svangerskapet skal ha med seg legeerklæring.

Til og med den 34. svangerskapsuken kan du fly innen Europa. Obs, hjemreisen må også være innen denne perioden.

For reiser til andre land kan andre regler gjelder. Vi anbefaler derfor at du alltid forhører deg med ditt eget forsikringsselskap. 

TUI anbefaler gravide å ta med en legeerklæring for alle flyvninger etter graviditestsuke 32.

Du kan fly innen Europa til og med uke 36. Obs, hjemreisen må være innenfor denne perioden. For tvillinggravide er grensen uke 32.

For reiser til andre land kan reglene variere, vi anbefaler derfor at du sjekker med ditt eget forsikringsselskap. 

TUI anbefaler gravide gjester å ta med en legeerklæring for alle flyvninger etter graviditetsuke 32. 

Til og med uke 36 kan du reise på flyvninger innen Europa. Obs, hjemreisen må være innenfor denne perioden. Hvis du venter tvillinger må hjemreisen være innen uke 32. 

For reiser til andre lang kan andre regler gjelder. Vi anbefaler derfor at du sjekker med ditt eget forsikringsselskap. 

Følgende regler gjelder for gravide som skal fly med Blue Air: 

Hvis du har hatt komplikasjoner under graviditeten må du fremvise en legeerklæring uansett hvilken uke du befinner deg i.

• Uke 0–27
Du kan fly uten spesielle restriksjoner. Hvis du har hatt komplikasjoner under graviditeten må du fremvise en legeerklæring uansett hvilken uke du befinner deg i.

• Uke 28–36
Du må fremvise en legeerklæring som bekrefter at du kan fly.

• Uke 37 og fremover
På grunn av sikkerhetsmessige årsaker kan du ikke fly med Blue Air. 

 
Vi gjør oppmerksom på at en legeerklæring må være maks 10 dager gammel og må inneholde navn og telefonnummer til legen, samt termindato. Alt må være skrevet på engelsk og den skal vises før ombordstigning til innsjekkingspersonale og kabinpersonalet.

 
Obs: For fly til/fra Tyrkia anbefales det at du alltid tar med deg en legeerklæring da lokale regler krever dette av gravide allerede tidlig i graviditeten. 

Følgende regler gjelder hvis du er gravid.

Hvis du har hatt komplikasjoner under graviditeten skal du presentere en legeerklæring uansett hvilken uke du er i. 

 • Uke 0–28
  Du kan fly uten spesielle restriksjoner
 • Uke 29–36
  For å få lov til å fly må du fremvise en legeerklæring for all flyvninger. Du må også selv ta fullt ansvar for å reise under graviditeten.
 • Uke 37–40
  På grunn av sikkerhetsmessige årsaker får du ikke lov å fly med Small Planet. 

Vennligst noter at legeerklæringen må være på engelsk samt maks 15 dager gammel. Hvis du har hatt komplikasjoner under graviditeten må en legeerklæring fremvises uansett hvilken uke du er i.

En legeerklæring skal inneholde:

-          Avreise- og hjemreisedato

-          Reiselengde

-          Bekreftelse på hvordan graviditeten går

-          Godkjennelse fra legen til å fly

-          Legens underskrift

 

 

 


Skal du reise med et flyselskap som ikke står nevnt her kontakt oss på telefon 08100.