Vilkår gjeldene før 1. juli 2019

TUIs endrings- og avbestillingsbeskyttelse - bestilt før 1. juli 2019

Gjelder på reiser med charterfly.

Kostnadsfrie endringer

Hvis du har tegnet avbestillingsbeskyttelse for alle medreisende kan du endre reisen ubegrenset antall ganger frem til 30 dager før avreise. Kostnadsfrie endringer gjelder ikke for cruise eller reiser med rutefly, og du kan ikke endre til en rabattert reise (men derimot få tilbake differanser dersom vi senker prisen på reisen du opprinnelig bestilte, se under Prisgaranti Plus nedenfor).

Kostnadsfri avbestilling ved sykdom

Hvis du, en medreisende eller en i familien blir syk eller alvorlig skadet kan du avbestille reisen og få pengene tilbake*. Ring oss på tlf. 67115000 og send inn en legeerklæring så ordner vi resten.

Kostnadsfri avbestilling ved oppsigelse

Hvis du mister jobben kan du avbestille reisen og få pengene tilbake*, forutsatt at du er fast ansatt og har blitt sagt opp pga. bortfall av arbeidsoppgaver (gjelder ikke kun ved varsel). Ring oss på tlf. 67115000 og send oss en bekreftelse fra arbeidsgiveren på oppsigelsen så ordner vi resten.

Bli boende-garanti

Dersom noen i reisefølget ditt må avbestille ifølge ovennevnte, får du beholde det samme rommet eller leiligheten som du har bestilt, og du slipper å betale det såkalte tomsengstillegget som du ellers ville blitt belastet.

Prisgaranti Plus

Hvis grunnprisen, fly og hotell senkes etter at du har bestilt kan du bare kontakte oss så gir vi deg den lavere prisen og betaler tilbake differansen. Dette forutsetter at du har bestilt en charterreise med spesifisert bosted og at det er minst 60 dager igjen til avreise. Prisgaranti Plus gjelder for din opprinnelige bestilling, men ikke hvis du allerede har endret den via retten til fri endring. Det forutsetter også at rabatten du henviser til fortsatt må være gyldig når du kontakter oss, og at den gjelder for samme salgskanal som du opprinnelig bestilte via (f.eks. via Internett, Coop eller en annen salgskanal).

Tilbakebetaling av tilleggsarrangement

Dersom du må avbestille reisen ifølge vilkårene ovenfor får du også tilbake pengene* for de tilleggene du evt. har bestilt, f.eks. utflukter, transport eller leiebil.

*Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senest 1 måned etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av TUIs av- og endringsbeskyttelse, administrasjonsgebyr på kr 300,- per. person og servicehonoraret på kr 195,- per. bestilling.

Les mer i reisevilkårene under punkt 5.3