Vise vei

Konsernet skal gjennom TUI Care Foundation investere 10 millioner euro per år i positiv turisme.

Våre mål:

  • Vi skal oppfordre til samarbeid om utvikling av biodrivstoff
  • Vi skal bidra til økt bevissthet om bærekraftig turisme ved å bidra til utdanning innen emnet

TUI Gruppen er verdens største reisekonsern, vi mener at med det følger et stort ansvar og like store muligheter til å bidra til endring. Som selskap har vi et brennende ønske om å bidra, vi har ressursene og troverdigheten som trengs for å bidra til positive ringvirkninger av vår virksomhet.

For å nå disse målene trenger vi kunnskap og forskning som gir oss en bedre forståelse for utfordringene vi står overfor, både negative og positive. Det gjelder teknologiske innovasjoner innen luftfart, cruise og arbeidet vi gjør på bakken. Vi oppfordrer også andre i bransjen til å bruke våre testresultater i sin egen forskning. Dette er en viktig investering i vårt bidrag til vår fremtid som turister og en litt grønnere verden.