Trå varsomt

Våre mål:

  • Vi har som mål å ha Europas mest karboneffektive flyselskaper og redusere virksomhetens karbonintensitet med 5 % innen 2020
  • Vi skal sortere alt kabinavfall på alle inngående og utgående flyvninger, fra 95 % til 100 % innen 2020
  • Vi skal tilby et mer bærekraftig menyutvalg på våre flyvninger
  • Vi skal redusere vårt energiforbruk på våre egne kontorer med 10 % og kun kjøpe grønn energi (inkludert IT-tjenester)

Som en del av verdens største reisekonsern er vi bevisst vårt miljømessige ansvar, og vi jobber kontinuerlig med å redusere de negative konsekvensene av vårt virke.

I et langsiktig perspektiv er det avgjørende for vår bransje å ta klimaendringer på alvor. Vi skal fokusere på å selge ferieopplevelser av beste kvalitet, hvilket er helt avhengig av sunn variert natur, velfungerende lokalt næringsliv og stabile værsystemer. Alle disse aspektene er nå truet av klimaendringer. Vårt arbeid med bærekraftighet dekker luftfart, hoteller, cruise, våre kontorlokaler, utsalgssteder og transport, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår del av miljøarbeidet.