Gjøre en forskjell

10 millioner “grønne og rettferdige” reiser innen 2020 skal bidra til at lokalt næringsliv nyter godt av og får ta del i de positive sidene av turisme.

Våre mål:

  • Alle våre Family Life- and Blue Star-hotell skal være miljøsertifiserte
  • Vi skal gjennomføre interne kontroller av alle konsepthoteller
  • Vi skal jobbe mer med menneskerettigheter innen turisme
  • Vi skal gjøre det enklere for våre kunder å finne og bestille grønne ferier på våre nettsider
  • Vi skal bli flinkere til å kommunisere viktigheten av bærekraftig turisme til våre kunder
  • Vi skal drive mer internopplæring om bærekraftigturisme

Vakre destinasjoner med et naturlig mangfold er en viktig del av en god ferieopplevelse, og vi er stolte av det arbeidet vår bransje gjør for å beskytte og bevare dem. Turisme kan være en positiv drivkraft for utvikling, fra vekst i lokalt næringsliv til økt forståelse og involvering i lokal kultur.

Samtidig vet vi at reise og turisme kan ha negative konsekvenser. Rent vann er et eksempel på en ressurs som det vil bli mangel på i tiårene som kommer, og avfallshåndtering kan være utfordrende flere steder. Dette gjør at det er viktig å rette fokus på at de positive sidene av turisme kommer de ulike destinasjonene til gode, i form av jobber, utdanningsmuligheter, og at menneskerettigheter beskyttes og ivaretas gjennom hele verdikjeden vår.

Blant våre hovedfokusområder er selve hotellet – Den største delen av en ferie. Vi forventer at hotellene vi samarbeider med deler våre tanker om bærekraftig turisme og jobber dedikert med sitt miljømessige og sosiale ansvar. TUIs kundeundersøkelser viser også at våre grønneste hoteller er de som har høyest kundetilfredshet.