Vår strategi

Turisme er ofte en stor del av næringsgrunnlaget i mange land verden over. Det er viktig at vi som reisearrangør samarbeider tett med våre partnere for å sikre at destinasjonene har en sunn og bærekraftig fremtid.

”Better Holidays, Better World” heter strategien som innen 2020 skal sørge for betydelig endring på 3 sentrale områder: redusere klimapåvirkning, bidra til positiv endring og lede an i bransjen.

Last ned rapporten her:

http://www.tuigroup.com/damfiles/default/tuigroup-15/en/sustainability/Reporting/TUI-Group-Better-Holidays-Better-World-strategy_EN-8cad5293e208989e0d05a27ec7dae00a.pdf

Her kan du lese mer om TUI Gruppens bærekraftighetsprogram:http: www.tuigroup.com/en-en/sustainability/news