Vårt standpunkt

Ledere må være bevisst på sitt ansvar og handle deretter. Dagens samfunn er opptatt av merkevarer som tar bærekraftighet og sosialt ansvar på alvor, det gjør vi i TUI.

Vi er overbevist om at et dedikert fokus på bærekraft og positiv turisme har enorm verdi. Vi er derfor stolte av at vi flere år på rad belønnes gjennom å være listet på Dow Jones Sustainability Index. Vi har også fått annerkjennelse for arbeidet vi har gjort hittil ved å få en delt førsteplass på FTSE 350 med 100 score for vår miljørapport og åpenhet om arbeidet vi gjør.

Fokus på bærekraftighet er ikke bare viktig for oss som selskap, det kommer også våre kunder tilgode gjennom økt kostnadseffektivitet, høyere kvalitet og ikke minst økt engasjement hos våre kollegaer, leverandører og partnere.

Vår visjon er å skape eksepsjonelle reiseopplevelser, og det skal vi gjøre samtidig som vi begrenser vår negative miljøpåvirkning, respekterer andre kulturer og nasjonaliteter, og stimulerer til økonomisk vekst i de landene vi besøker.