På flyet

Global oppvarming og ekstreme værfenomener ble i 2017 rangert av World Economic Forum som en global risiko med størst påvirkning og sannsynlighet for å inntreffe. Et endret klima der planetens økosystem overbelastes er en reell trussel mot vår overlevelse på sikt.

Av TUI-konsernets totale karbondioksidutslipp står flyene for ca. 82 %. Selv om nordiske TUI fly i perioden 2013–2015 reduserte drivstofforbruket med ca. 4 % per passasjerkilometer så er hovedfokuset vårt å fortsette å redusere utslippene våre ved å sikre at vi har en moderne og mer drivstoffeffektiv flyflåte.

Bærekraftig - på flyet

Diagrammet viser TUI fly Nordens drivstoffeffektivitet uttrykt i gram karbondioksid/passasjerkilometer (blå strek) sammenlignet med gjennomsnittsverdien for øvrige flyselskap innen TUI-gruppen (grønn linje) i perioden 2013–2016. Tallene er verifisert av en ekstern revisor for å være rettferdige. Les mer om hvordan vi regner ut vår drivstoffeffektivitet her: http://www.tuigroup.com/en-en/sustainability/reporting-downloads

Visste du at?

Boeing 787 Dreamliner

TUI-gruppen har Europas største Boeing 787 Dreamliner-flåte. Dreamlineren er Boeings mest moderne passasjerfly med både lavere drivstofforbruk og lavere støynivå enn Boeings eldre passasjerfly i samme størrelse.

Winglets

I dag har alle fly i den nordiske TUI fly-flåten såkalte winglets, drivstoffbesparende vingespisser som reduserer drivstofforbruket med opp til 2 ekstra prosent, såkalte ”scimitar winglets”. På en flyvning fra Oslo til Kapp Verde sparer man litt under et tonn drivstoff sammenlignet med et fly uten winglets.

757 ecoDemonstrator

Legg inn video: http://www.boeing.com/features/2015/04/bca-757-ecodemonstrator-04-08-15.page

NASA, Boeing og TUI gruppen har samarbeidet om et prosjekt med fokus på enda mer bærekraftige flyvninger. Sammen har vi gjennomført prøveflyvninger med ecoDemonstrator 757 der vi har testet ulike teknologiske løsninger for å forbedre flyenes effektivitet, samt redusere støy og karbonutslipp.

Flere eksempler på aktiviteter vi har gjennomført for å redusere miljøbelastningen:

  • Høy kabinfaktor(vi sørger for at hver flyvning er så full som mulig)
  • Maksimal operasjonell effektivitet som det å bruke bare en motor fra landingsbanen til terminalen, lang og svak innflyvingskurve i stedet for trappevis høydejustering, og mer effektiv planlegging av flyavgangene våre.
  • Redusert vekt om bord i flyene våre ved å bruke lettere serveringstraller, lettere seter og ved å ha riktig mengde vann og varer om bord.
  • Effektivt vedlikehold, f.eks. ved å bruke lettere maling og fugemasse. Dette reduserer luftmotstanden fordi smuss og skitt ikke fester seg så lett.