På hotellet

Sertifiseringer som sørger for bærekraftig drift og sosialt ansvar.

Vi ønsker at våre hotell skal være ledende når det gjelder bærekraftig turisme. Derfor stiller vi krav til alle våre TUI-hotell og hotell der vi har kontrakt på mer enn 50 rom må ha en Travelife-sertifisering eller en annen form for sertifisering for hotell som er anerkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Travelife er et sertifiseringssystem som innebærer at hotellet forplikter seg til å jobbe med klima og miljø, samt beskyttelse av menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner for arbeidstakerrettigheter og beskyttelse av barn. Travelife er utviklet av reiselivsbransjen med støtte fra EU, og brukes av de fleste store europeiske turoperatører. Systemet utvikles kontinuerlig, men krever at hotellet oppfyller et visst antall kriterier for miljøvennlig og sosial bærekraft. Spesialutdannede revisorer besøker hotellene og kan nekte sertifisering hvis de ikke oppfyller de satte kriteriene.

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) etablerer og styrer globale bærekraftighetsstandarder, kjent som GSTC-kriteriene. GSTC er en koalisjon av partnere i FN, privat næringsliv, frivillige organisasjoner, den akademiske verden, enkeltpersoner og lokalsamfunn med sikte på å fremme mer bærekraftig turisme. De ulike sertifiseringene som er godkjent av GSTC finner du her: https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/gstc-recognized-standards-for-hotels-and-tour-operators/

I 2015 bodde over 5,6 millioner av TUI-gruppens kunder på et hotell som er sertifisert i henhold til Travelife eller GSTC. Vår ambisjon er å øke antallet til 10 millioner i 2020, noe som tilsvarer ca. 50 % av TUIs kunder i dag.

Du kan lese mer om Travelife og andre bærekraftsertifiseringssystemer for hotell på siden om sertifiseringer

Visste du at…

  • 50 % av TUIs nordiske gjester bor på et miljøsertifisert hotell.
  • Family Life Atlantica Aegean Park på Rhodos vanner hotellområdet med gjenvunnet vann fra hotelldriften. Family Life Pascha Bay har egne små vindkraftverk som gir lys til korridorene på hotellet.
  • Family Life Alcudia Pins på Mallorca bruker overskuddsvarme fra luftkondisjonering for å produsere varmtvann.
  • Family Life Atlantica Caldera Beach og Atlantica Creta Paradise får sitt varmtvann fra Kretas største solenergianlegg.

Eksempel på konkrete miljøaktiviteter på hotellene våre

Solenergi i Marokko

På taket til Robinson Club Agadir er det et 950 m2 stort solvarmeanlegg. Solcellepanelene som er plassert på taket genererer 2600 kWh per dag. Energien som produseres sammen med varmen fra luftkondisjoneringssystemet brukes til å produsere varmtvann og til å holde bassengene varme. Det dekker ca. 70 % av alt konsumert varmtvann i hotellrommene. Takket være suksessen med systemet planlegges lignende prosjekter for andre bedrifter og hotell i regionen.

Redusert avfall på Maldivene

Plastavfall utgjør en stor fare for livet under vann. Robinson Club Maldives arbeider med en mer bærekraftig håndtering av drikkevannet for å hindre forurensing av havet, og hotellet har siden 2013 renset sitt eget vann. Gjennom osmose avsaltes og renses vannet og ved å tilføre mineraler og kullsyre forvandles det rensede vannet til vann som tappes på 7500 gjenbrukbare glassflasker. Flaskene rengjøres lokalt og blir brukt om igjen. Takket være denne satsningen reduserer de mengden plastavfall, transport og håndtering av tidligere ca. 400 000 plastflasker per år.

Varmegenerator på Mallorca

Takket være et nytt varmeanlegg reduserer Robinson Club Cala Serena på Mallorca utslippene sine. Tre kjeler på 200 kW drives av biomasse genererer varmtvann, varme og oppvarming av bassengene ved anlegget. Installasjonen av et trepellettsystem har også lagret rundt 220 000 liter fyringsolje hvert år.