Dyrene

Det er viktig at også dyrelivet på våre destinasjoner ivaretas og beskyttes mot negativ menneskelig påvirkning. Hvis du bryr deg om dyr og dyrevern like mye som oss så bør du alltid forsikre deg om at din reisearrangør lever opp til en viss standard og at du tar veloverveide valg når det gjelder dyrs velferd på feriedestinasjonen.

Dyrevelferd er viktig for oss i TUI. Vi jobber etter prinsippene satt av Global Animal Welfare Guidance for Animals in Tourism, utarbeidet av reisebransjen selv, ABTA-medlemmer, forskere, dyrevernorganisasjoner, foreninger og veldedige organisasjoner i hele verden.

Siden lanseringen har TUI delvis inkludert krav til å følge ABTAs retningslinjer i vår kontrakt med arrangørene og også gjennomført kontroller på utflukter der dyr er tilstede for å sikre at de blir fulgt. TUI har gitt aktører som ikke følger opp en mulighet til å forbedre seg og i enkelte tilfeller valgt å avslutte samarbeidet.

Du kan lese mer om dyrevern og ABTA Animal Welfare Guidelines for Animals in Tourism her:

http://abta.com/working-with-the-industry/animal-welfare

Video fra lanseringen av ABTAs retningslinjer: https://youtu.be/M7W_cTE6nJ8

TUI har fjernet elefantridning fra utfluktsprogrammet

I november 2016 ble alle utflukter med elefantridning fjernet fra vårt utfluktsprogram, beslutningen gjelder hele TUI Gruppen.