På Cruise

Ute på det åpne hav er miljømessige hensyn viktigere enn noen gang. Når du er gjest på et av våre cruiseskip er det viktig at du vet hvilke tiltak vi gjør for å gjøre din cruiseferie så bærekraftig som mulig. TUI driver 13 cruiseskip under de tre varemerkene TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises og Thomson Cruises. Alle våre TUI-skip er ISO 14001-sertifiserte.

Noen av de største miljøutfordringene er karbon, svovel- og nitrogenutslipp og andre små partikler som forårsaker luftforurensing. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre miljøprestasjonen på flåten vår og investerer i nye, mer drivstoffeffektive skip.

I 2014 og 2015 lanserte TUI Cruises skipene ”Mein Schiff 3” og ”Mein Schiff 4” som er mer energieffektive enn sammenlignbare eldre skip. Smart energistyring, mer effektiv luftkondisjonering, innovativ belysningsstyring og bruk av spillvarme fra motorene til oppvarming bidrar til et redusert utslipp. Takket være avansert utslippskontroll og såkalt selektiv katalytisk reduksjon kan svovelutslippene reduseres kraftig.

Skipene i Hapag Lloyd Cruises er utstyrt med moderne teknologi. Blant annet finnes det et avsaltingssystem for å gjøre havvann om til drikkevann og biologisk rensing av kloakken. De bruker også varmen som motorene genererer i varmevekslere for å varme kald luft.

Thomson Cruises arbeider også med å forbedre sine operative rutiner for å effektivisere og redusere drivstofforbruket, bl.a. kjøring på en motor som gjør at motorbelastningen og hastigheten kan optimeres for lavt forbruk.

Visste du at?

Cruiseskipet MS EUROPA ble en del av Hapag-Lloyd Cruises flåte i 2013 og var det første cruiseskipet som fikk Energy Efficiency Design Index (EEDI) sertifisering av DNV-GL (et internasjonalt sertifiseringsorgan). En EEDI-sertifisering innebærer at skipet er designet fra begynnelsen til å være mer drivstoffeffektivt. Indeksen endres og kravene øker med tiden for å sikre at gamle skip som tas ut av tjeneste erstattes med mer drivstoffeffektive skip.