Slik klimakompenserer TUI

Biogass i Thailand

Planten kassave (maniok), og utvinningen av stivelse fra denne, er en viktig del av økonomien i østre Thailand. Men det er også energikrevende prosess som krever store mengder ferskvann som resulterer i utslipp av metangass, en klimagass som i tillegg til å være illeluktende også bidrar negativt til kimaendringer.

Vi investerer i et prosjekt som renser og gjenbruker vannet ved hjelp av moderne teknikk. Metanutslippene blir tatt vare på for å produsere biogass og brukes til å generere elektrisitet som deretter kan selges tilbake til strømnettet. Prosjektet bidrar ikke bare til å senke utslepp, det hjelper også til å senke vannforbruket, forbedre luftkvaliteten i området og skape nye utdanningsmuligheter og jobb.

Solkraft i India

I takt med at økonomien vokser i verdens nest mest befolkede land, øker også energiforbruket markant. Fornybare alternativer er på vei opp, men kullkraft står fortsatt for omtrent halvparten av Indias energiproduksjon.

Vi investerer i et stort anlegg nord i India som bruker solvarmeenergi for å produsere strøm til strømnettet. Det erstatter energi fra fossile brensel, senker utslippene og hjelper til å møte landets økende energibehov. Det skaper også jobb for det lokale samfunnet, bidrar til opprustning av infrastruktur og oppmuntrer til fortsatte investeringer i fornybar energi.

Vannkraft i Vietnam

Strømbruken i Vietnam har vokst med ca. 15 % de siste årene. Store deler av den energien kommer fra kullkraft som fører til store utslipp av klimagasser og dårlig luftkvalitet, spesielt for de som bor i nærheten av kraftverkene.

Vannkraft er en del av den planen som den vietnamesiske regjeringen har tatt frem for å øke tilgangen på bærekraftig energi i landet. Vi investerer i et vannkraftanlegg som forsyner nesten 20 000 hjem med fornybar elektrisitet, reduserer utslippene og forbedrer luftkvaliteten. Prosjektet støtter også bærekraftig utvikling i regionene ved å skape jobb og finansiere bygging av veier og boliger. Eieren har dessuten startet et fond til fordel for hjem som er rammet av flom og oversvømmelser.

Vindkraft i India

Vi investerer i et prosjekt som utnytter vindkraften sentralt i India. Med hjelp av 33 vindturbiner tilbys det ytterligere et fornybart alternativ til den fossile energiproduksjonen i landet. Det finnes også sosiale fordeler, som jobbmuligheter med drift og vedlikehold, utdannelse i blant annet førstehjelp og i likestilling, siden prosjekteieren jobber aktivt for å bekjempe diskriminering.