Cruise og bærekraft

Bærekraft er viktig for oss i TUI og vi arbeider hardt med å minske utslippende i hele virksomhet vår, inkludert cruise. Vi velger partnere som jobber aktivt med bærekraftige spørsmål.

Rederiene investerer for eksempel i nye skip som drives på flytende naturgass (LNG), som reduserer utslippene betydelig sammenlignet med oljevirksomhet.

De renser avløpsvannet om bord. Avsaltingssystemer brukes til å konvertere sjøvann til drikkevann, noe som betyr at store mengder vann ikke må lastes fra land. Kondensvann fra klimaanlegg kan resirkuleres og brukes til for eksempel vaskevann.

Avfallshåndtering er et annet viktig problem, avfall er sortert og etterlatt for gjenvinning ved ilandstigning. Det er også viktig å redusere mengden avfall, ikke minst engangsartikler av plast.

Måling av energiforbruk for å identifisere hvordan energieffektivitet kan forbedres, og gjenbruk av spillvarme fra motoren er andre eksempler på bærekraftinitiativer, samt muligheten for å låne sykler for å utforske reisemålene alene.