Flyforsinkelse

Nedenfor kan du hente bekreftelser på flyforsinkelser som kan benyttes når forsikringsselskapet e.l skal kontaktes for eventuelle erstatningskrav.

Ved erstatningskrav til reisearrangøren er ikke bekreftelse på forsinkelsen nødvendig.

Klikk her for å komme til skjemaet.