Tower Bridge

Ikke mange London-besøkende går glipp av det karakteristiske landemerket Tower Bridge, og det med god grunn. Denne broen som strekker seg over Themsen er en av de absolutt vakreste broene i hele verden. De to tårnene brukes i deg som utstillingsrom og det ene tårnet rommer også et museum for dampmaskiner (klaffene ble tidligere drevet av damp og ikke elektrisitet).

Vakker gåtur og utsikt

Mellom tårnene går det delvis en gangvei, delvis en klaffe-/hengebro. Tidligere ble broen ofte åpnet ved hjelp av klaffene, men i dag åpnes broen bare et par ganger i uken. De skipene som tidligere gled frem på Themsen legger nå til et stykke utenfor London, og høymastede skip er ikke lenger et like vanlig syn i storbyen.

Gangbroen som går mellom de to tårnene, gir en mulighet for vakker utsikt over London, spesielt om kvelden når både broen og resten av London er opplyst. Utvalgte strekninger av gangbroen består av glassgulv, noe som gir et ekstra kick til turen over broen.

Historien bak Tower Bridge

I takt med at London vokste enormt under slutten av 1800-tallet var det nødvendig med en ny bro i den østre delen av London. Den høyeste ledelsen i London ville at broen skulle matche alle de moderne fasiliteter som etterspørres i form av f.eks. heiser og bevegelige klaffer istedenfor kjettinger, samtidig ville de at broen skulle smelte inn i den øvrige bebyggelsen. Dette innebar at broen, ved hjelp av arkitekten Horace Jones og ingeniøren Johan Wolfe Barrry som sto bak designen, fikk et utseende som matchet middelalderslottet Towen.

Stevenson som var ansvarlig for konstruksjonen, valgte å bygge en stålkonstruksjon som ble kledd med store granittblokker fra Sør-England. Dette ble delvis gjort for at broen skulle passe inn i bybildet, men også for å skulle beskyttes mot angrep. Grunnen begynte å dyrkes i 1886, og broen ble innviet med kongelig pomp og prakt 8 år senere.