Spinalonga

Hvis du kjenner igjen navnet Spinalonga men ikke riktig kan plassere det, så er ikke det så rart. Øya er nemlig omtalt både i litteraturen og på film.
Spinalonga oser av historie og her finner man flere minnesmerker bygget i venetiansk stil. Venetianerne hersket på øya fra 1579 da Kreta var okkupert av Venezia.

Spinalonga bærer på en fascinerende historie

I år 1715 ble øya erobret av de osmanske tyrkerne som hadde øya i sitt eie frem til begynnelsen av 1900-tallet da grekerne tok over. Det er først og fremst denne perioden Spinalonga er mest kjent for. Grekerne begynte nemlig å deportere leprasyke (også kalt spedalske) til øya. På det meste bodde det 750 personer her.

Det fantes to innganger til Spinalonga, den ene var for de leprasyke. Den gikk gjennom en tunnel som ble kalt Dantes port. Fra begynnelsen levde de spedalske et miserabelt liv i fattigdom, uten pleie og mat, men med årene ble det bedre. Til tross for at de var isolerte lyktes de likevel med å skape et fungerende liv i kolonien. De dannet sitt eget samfunn med økonomisk støtte, tilgang til mat og ferskvann, en viss pleie, sin egen kirke, butikk og skole.

Øya er ubebodd siden 60-tallet

Men det viktigste av alt var at de på øya kunne treffe andre i samme situasjon. Hvis de ikke hadde kommet til Spinalonga, hadde de måttet være på flukt, gjemt i en grotte ettersom sykdommen var dødelig smittsom og folk var livredde for å bli rammet av den.

Den ukjente spedalske kolonien varte til 1957 da epidemien døde ut fordi man hadde funnet en kur i form av antibiotika. Den siste personen som forlot Spinalonga var en prest. Han forlot den i 1962. Siden den gang har øya vært ubebodd.

I dag er Spinalonga et populært utfluktsmål med restaurerte minnesmerker. Men som besøkende kommer man ikke hit bare for den tidligere spedalskkolonien, men også for øyas små vakre strender og herlige bad.