Praktisk informasjon

Arbeidskontrakt

Som reiseleder i TUI er du ansatt i TUI Nordic og har en svensk arbeidskontrakt.

Arbeidstid

Du arbeider 5 1/2 dag i uken og har 1 1/2 dag fri. Arbeidstiden varierer, og du kan måtte arbeide til ulike tider på døgnet. Du vil også måtte regne med å arbeide på dager som julaften, nyttårsaften, 17.mai osv.

Arbeidssted

Du blir tildelt destinasjon utifra vårt behov for personal på de ulike reisemålene. Etter hvert kan du søke reisemål etter eget ønske og vi forsøker å etterkomme ønskene så langt det lar seg gjøre. Våre kunder kommer fra alle de nordiske landene og dette skal gjenspeiles i sammensetningen av medarbeidere, så personalbehovet på de ulike destinasjonene vil alltid være det avgjørende.

Bolig

Du bor gratis. I noen tilfeller vil du få egen leilighet, men som oftest vil du måtte dele med en eller flere av dine nordiske kollegaer. Dere deler da stue, kjøkken og bad, men du vil ha et eget soverom. På enkelte destinasjoner vil du bo på hotell.

Destinasjonsbytte

Vanligvis bytter du destinasjon to ganger i året. I vår bransje snakker vi om sesonger; sommersesongen varer fra april til oktober, og vintersesongen fra oktober til april. Det kan også forekomme destinasjonsbytte i løpet av sesongen på grunn av at det blir større behov for reiseledere på en annen destinasjon.

Ferie

I løpet av året har du 5 ukers ferie. På de store destinasjonene vil du ofte ha mulighet til å ta ferie i løpet av sesongen. På de mindre destinasjonene vil ferie som regel bli i forbindelse med destinasjonsbytte mellom sommer og vintersesong. Vanligvis bytter man destinasjon 2 ganger i året. Du skal ikke regne med å kunne ta ferie den første sesongen du jobber.

Forsikringer

Som reiseleder får du syke-og ulykkesforsikring som dekker deg døgnet rundt. I denne forsikringen inngår også forsikring av eiendeler.

Førerkort

Du må ha førerkort for å arbeide som vanlig reiseleder. Skal du jobbe som barneklubbleder eller barne- og aktivitetsleder er det ikke et krav.

Jobbgaranti

Dersom du fullfører TUIs guidekurs er du garantert jobb. Prøvetiden er 6 måneder. 


Karrieremuligheter

Som reiseleder finnes det mulighet til å stige i gradene ute på destinasjonene. Du kan etter hvert søke jobb som reisemålsansvarlig noe som blant annet inkluderer personalansvar. Den som er Destination Manager har totalansvaret for reisemålet både økonomisk og administrativt.

Flere av våre ansatte på kontorene i Norden har en fortid som reiseledere.

TUI tilhører for øvrig verdens største reisekonsern, TUI Group, så det finnes mange muligheter. Det å ha jobbet som reiseleder ser ellers bra ut på CV’n samme hvilke typer jobber du velger å søke etter endt reiselederkarriere.

Lønn

Lønnen varierer fra destinasjon til destinasjon og fra stilling til stilling, men grunnlønnen er ca. 6500,- utbetalt i måneden. Du greier deg fint på denne lønnen da TUI betaler innkvartering, strøm, forsikring og uniform. Husk at kostnadsnivået i de fleste av de landene du jobber i er lavere enn i Norge.